Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Be kell jelenteni a méhállományt

Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!
2022. 01. 26. Hírek

Február végéig kell a helyi önkormányzat felé bejelenteni, ha valaki idén is szeretne méhészkedni. Az újonnan kezdett méhészkedés regisztrálására 8 nap áll rendelkezésre.

A méhészek év eleji egyik legfontosabb adminisztrációs kötelezettsége a 70/2003 (VI.27.) FVM rendelet 2.§ értelmében méhészetük bejelentése a helyi önkormányzatnál:

“A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40×30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.”

Szeretnénk felhívni a figyelmet a vándoroltatásra vonatkozó legfontosabb szabályokra (70/2003. FVM rendelet, 15/1969. MÉM rendelet, 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet).

Méheket vándoroltatni kizárólag érvényes állatorvosi igazolással lehet, melyet a hatósági állatorvos állít ki. Az igazolás a kiállítástól számított 7 napig érvényes, illetve folyamatos vándorlás esetén a vándorlás teljes idejére.

Községi zárlat alatt álló területre nem szabad vándorolni, illetve, ha ez mégis megtörténik, a méhészet a zárlat ideje alatt nem vándorolhat tovább. Az esetleges zárlatokról célszerű előzetesen tájékozódni a területileg illetékes jegyzőnél, hatósági állatorvosnál vagy a megyei kormányhivatalok Állategészségügyi Osztályainál.

A méhészet letelepítését követő 72 órán belül köteles a méhész bejelentkezni az illetékes jegyzőnél a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 3. sz. mellékletében található „Bejelentő lap”-on, aki a „Bejelentő lap”-hoz tartozó „Igazoló szelvény” kitöltésével veszi tudomásul a bejelentést. A vándortanya elhagyását megelőző 72 órán belül kell a „Kijelentő Lap” kitöltésével bejelenteni a tovább vándorlást.

Arra az esetre, ha a méhtartás helye, vagy a vándoroltatás helye szerinti ingatlan tájképi védelem vagy Natura 2000 védelem alatt áll, úgy a méhtartáshoz az illetékes tájvédelmi kezelő hozzájárulását is be kell szerezni.  Gyöngyösi ügyekben a tájvédelmi kezelő a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (3232 Mátrafüred Parádi út 6. vagy a www.bnpi.hu weboldalon közölt elektronikus cím).

A kapcsolódó nyomtatványok ITT (» Városüzemeltetés (gyongyos.hu)) találhatóak

Kiemelt tartalmak