Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Az önkormányzat vállalja a Kossuth utcai ingatlan tetőjavítását

Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!
2021. 12. 14. Hírek Utolsó módosítás: 2022. 01. 03. 15:24

Több városi kitüntetés odaítéléséről, fogorvosok, alapítványok támogatásáról, valamint a Kossuth utca 1. szám alatt lévő ingatlan tetőszerkezetének javításáról is döntött idei utolsó ülésén a város képviselő-testülete.

Megjavítják a Kossuth úti épület tetőszerkezetét
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy önkormányzati beruházás keretén valósuljon meg a Gyöngyös, Kossuth Lajos utca 1. szám alatti épület tetőszerkezetének javítása. A több mint 8,6 millió forintos beruházás fedezetét kisebbségi tulajdonosként a város vállalta. A grémium tagjai egyet értettek abban, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a beruházás költségéhez a tulajdoni hányad arányában a négy tulajdonos – köztük az állam és két magánszemély is –hozzájáruljon.

Sportolókat, sportszakembereket is díjaztak
Több városi kitüntetés odaítéléséről is döntött a képviselő-testület. Eszerint idén az Év Utánpótlás Leány Sportolója Pernyész Dorottya búvárúszó, az Év Utánpótlás Fiú Sportolója Magda Boldizsár úszó, az Év Utánpótlás Csapa a Gyöngyösi Tájfutó Klub N18-as csapat, az Év Női Sportolója Kovács Zsófia triatlonista, az Év Férfi Sportolója Mozsár Alex búvárúszó, az Év Csapa VAMAV Lövész Sportklub, míg az Év Sportszakembere Szabó Gábor atlétikaedző.
A Gyöngyös Város Kultúrájáért kitüntetés díjazottja László Ferenc, a Gyöngyösi Kolping Család Egyesület alapítója, elnökségi tagja, valamint Sándor Ferenc, a Gyöngy Nemzetközi Néptáncfesztivál Alapítvány elnöke.
A Gyöngyösi Fiatalok a Művészetekért díjat Patócs Donát Endre néptáncművésznek ítélte oda a testület.
A Heves Megyei Közgyűlés elnökének felhívására a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjra Ferenczy Dánielt, a Városrendészeti Igazgatóság vezetőjét, míg a Heves Megyei Klímabarát Díjra a Kékes Turista Egyesületet terjeszti fel a város képviselő-testülete.

Támogatást kapnak a fogorvosok
A képviselők döntöttek arról is, hogy az önkormányzat a városban területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosoknak jövőre havi bruttó 25 ezer forint működési támogatást biztosít. A juttatás 2,4 millió forintos költséget jelent a városnak.
Mindemellett az önkormányzat a fogászati ügyeleti ellátásban résztvevő orvosoknak bruttó 5000, míg a fogászati asszisztenseknek bruttó 2500 forintos óradíjat biztosít.

Folytatódik az együttműködés
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület és az önkormányzat között a jelenlegivel megegyező tartalommal 2022-re egy új együttműködési megállapodás jöjjön létre. Ennek értelmében az egyesület jövőre is 16 millió forintos önkormányzati támogatásra számíthat.

Közétkeztetésre: januárban döntenek
A testület még a nyáron döntött arról, hogy felülvizsgálják a város közbeszerzési eljárás után megkötött diákétkeztetési szerződés feltételeit, és kidolgozzák annak részleteit, hogyan lehetne megvalósítani koncessziós eljárásban a szolgáltatást. Az eljárás lefolytatásához szükséges eseti beszerzési szabályzatot elfogadta a testület, valamint döntött arról, hogy nyílt pályázati eljárást folytat le a város. Miután az ehhez kapcsolódó felhívás közzétételre kerül, várhatóan jövő januárban, rendkívüli ülésen választja ki a nyertes pályázót a testület.
A koncessziós szerződés az óvodások, általános és középiskolások részére biztosított közétkeztetési szolgáltatás ellátására irányul.

A Sportfólió üzemelteti a bemelegítő csarnokot
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az önkormányzat, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. és a Gyöngyösi Kézilabda Klub üzemeltetési megállapodást kössön a város tulajdonában lévő, a Kiss Péter utcában megépített új kézilabda-bemelegítőcsarnok üzemeltetésére vonatkozóan.

Módosították a szerződést
Az Új Nap Közhasznú Egyesülettel megkötött, 2022. március 31-ig érvényben lévő szolgáltatási szerződést 2022. január 1-jétől közfeladat ellátási szerződésre módosította a testület. A közfeladat ellátásáért nyújtott támogatás havi összege egymillió forint.
Megtakarítás szempontjából célszerűbb ugyanis, ha a jelenlegi szolgáltatási szerződést támogatás-nyújtás váltja fel, miután a gyepmesteri telep működtetetésével közfeladatot lát el az egyesület. 

Támogatást kértek és kaptak
A grémium jóváhagyta a Vidróczki Alapítvány 200 ezer forintos, valamint a Mátrafüredért Természetvédelmi és Turisztikai Alapítvány 400 ezer forintos támogatását.
A képviselő-testület egyetért azzal is, hogy az önkormányzat a Maxi Rádiónak 2022 első félévében 2,1 millió forintos támogatást nyújtson.

Új parkolók épülhetnek
Az önkormányzat már jó ideje egyszerűsített engedélyeztetési eljárással segíti azokat az ingatlan-tulajdonosokat, akik kapubejárót vagy parkolót szeretnének ingatlanuk előtt építeni. Decemberi ülésén a képviselő-testület engedélyezte, hogy a Szabadság út 5., a Püspöki út 21/2. és a Kenyérgyár út 5. számú ingatlan előtti zöldterületen gyeprácsos parkolók épüljenek. A kérelmezőknek a zöldterület beépítéséért cserébe saját költségükön az önkormányzattal megkötött megállapodás szerint facsemetéket kell ültetniük, és vállalniuk kell a pótlásra kiültetett növényzet fenntartását is 2023. május közepéig. 

Óvodák, bölcsődék nyári szünete
A grémium elfogadta a Gyöngyös Város Óvodáihoz tartozó intézmények 2022-re vonatkozó nyári zárva tartási rendjét. Az óvodák nyári szünete az alábbiak szerint alakul:
Platán Úti Tagóvoda 2022. június 20.-július 22.,
Jeruzsálem Úti Tagóvoda 2022. június 20.-július 22.,
Dobó Úti Tagóvoda 2022. június 20.-július 22.,
Mesevár Tagóvoda 2022. július 25.-augusztus 26.,
Fecske Úti Tagóvoda 2022. július 25.-augusztus 26.,
Epreskert Úti Tagóvoda 2022. július 25.-augusztus 26.,
Katona József Úti Tagóvoda 2022. július 25.-augusztus 26.,
Tündérkert Tagóvoda 2022. július 25.-augusztus 26.,
Mátrafüredi Tagóvoda 2022. július 25-augusztus 26.
Az ülésen döntés született a bölcsődék és a családi bölcsődék nyári zárásáról is. Eszerint a Dobó Úti Bölcsőde 2022. június 27.-július 22-ig, a Jeruzsálem Úti Bölcsőde 2022. június 27.-július 22-ig, a Visonta Úti Bölcsőde 2022. augusztus 1.- augusztus 26-ig, míg a Visonta Úti Bölcsőde Családi Bölcsőde-hálózat 2022. augusztus 1.-augusztus 26-ig tart nyári szünetet.

Emelkedik az illetményalap és a munkabér
A Gyöngyösi Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2022. január 1-jétől 50 ezer forintra változik, melynek pénzügyi fedezetére a 2022-es költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállalt a testület. A képviselők egyetértettek azzal is, hogy a hivatalban foglalkoztatott közszolgálati ügykezelők, munkavállalók, önkormányzati közalkalmazott mezőőrök, személyi illetménnyel rendelkező foglalkoztatottak munkabére, illetménye január 1-jétől 10 százalékkal emelkedjen.
A változtatásra azért volt szükség, mert a hivatal jelenlegi bér- és bérjellegű juttatásai a versenyszférához képest nem versenyképesek, ezáltal a köztisztviselői életpálya már nem jelent vonzerőt a minőségi munkaerő számára.
Természetesen differenciált béremelésre az önkormányzati cégek dolgozói is számíthatnak jövőre.

Fontos a környezetvédelem
A grémium megtárgyalta és elfogadta a város 2020 szeptembere és 2021. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozó éves környezetvédelmi beszámolóját. A dokumentum számba veszi a környezeti elemek állapotát, különös tekintettel a levegő-tisztaságra, a talaj-, a felszíni és felszín alatti vizek minőségére, melyek közvetlen hatással vannak a városlakók egészségére, ezen keresztül az életminőségére. A környezetvédelmi beszámoló célja a tájékoztatás és egyben figyelemfelhívás a veszélyt jelentő folyamatok időbeni felismerésére.
A decemberi ülésen a képviselők egyet értettek abban, hogy a januárban eléjük kerülő környezetvédelmi intézkedési tervnek ki kell térnie egyebek között a szelektív-, az inert- és a zöldhulladékgyűjtés problémájának megoldására, az élővizek szennyezettségének csökkentésére, valamint a parkgondozásokkal kapcsolatban kötött önkormányzati szerződés újra gondolására. A képviselők többsége osztotta azt a véleményt, hogy az említett feladatok ellátásában az önkormányzatnak a jövőben hatékonyabban ki kell majd vennie a részét.

Kiemelt tartalmak