Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Még igényelhet iskolai étkezést gyermekének

Az igényfelmérő lapokat az önkormányzatnak kell visszaküldeni, a szeptemberi menüválasztás augusztus 17-e és 22-e között történhet.

A Gyöngyös Városi Önkormányzat jogszabályon alapuló kötelező feladata, hogy a 2023/2024-es tanévben is gondoskodjon a tanulók étkeztetéséről. Az étkeztetés igénybevételéhez szükséges igényfelmérő lapokat a 2022/23-as tanév végén már eljuttattuk az intézmények titkárságaira, a szülők által kitöltött és visszaküldött lapokat már nyilvántartásba vettük. Amennyiben Ön igénybe kívánja venni gyermeke részére az iskolai étkeztetést, és még nem töltött ki és küldött be igényfelmérő lapot, akkor kérjük az alábbi linken található igényfelmérő lapot kitölteni és az etkeztetes@gyongyosph.hu e-mail-címre legkésőbb 2023. augusztus 15-ig megküldeni szíveskedjen!

Tájékoztatjuk, hogy az ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetés igénybevételéhez az igényfelmérő lap mellett található NYILATKOZAT-ot is ki kell tölteni! Nyilatkozat kitöltése esetén az alábbi esetekben a jogosultságot bizonyító iratok másolatát is mellékelni szükséges:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az érvényes megállapító határozatot, vagy
  • tartós betegség esetén az emelt összegű családi pótlékról szóló határozatot, ennek hiányában az érvényes szakorvosi igazolást, vagy
  • fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.

Kérjük regisztráljon a Gyöngyös Városi Önkormányzat online gyermekétkeztetési rendszerébe a https://etkezes.mparty.hu/ weboldalon!

A fentebb megnevezett felületen bejelentkezés után ki tudja választani „A” és „B” menüből gyermeke étkezését, betegség vagy más hiányzás esetén törölheti a megrendelését, megtekintheti számláit, nyomon követheti befizetéseit és kényelmesen, bankkártyával befizetheti a térítési díjat is.

A 2023. szeptemberi havi menüválasztás 2023. augusztus 17-22 között lehetséges!
(Választás mellőzése esetén automatikusan „A” menüt kap a tanuló.)

Felhívjuk figyelmét arra, hogy amíg a kedvezményes étkeztetésre jogosító dokumentumok a kérelemhez nem kerülnek csatolásra, addig a gyermeke, csak a teljes áron megfizetett étkeztetést veheti igénybe! Évközben, ha a kedvezményre való jogosultság nem folyamatos, abban az esetben a köztes időszakban is a teljes árat kötelesek megfizetni. Az étkeztetés igénylésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos bejelentést minden esetben írásban, az etkeztetes@gyongyosph.hu e-mail címre kérjük megküldeni!

Letölthető igényfelmérő lap:

Kiemelt tartalmak