Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Adóbefizetési határidő: szeptember 15.

Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!

Tisztelt Adózó!

Ezúton hívom fel szíves figyelmét, hogy a 2021. II. félévi helyi adók befizetését 2020. szeptember 15-ig teljesítheti adópótlékmentesen!

I.

Tájékoztatom, hogy a számlaegyenlegek az alábbi módon kerültek kézbesítésre:

 • a gazdasági társaságok, egyéb jogi személyek esetében a szervezet cégkapujára történő elektronikus megküldésével;
 • az egyéni vállalkozók elektronikusan az ügyfélkapus tárhelyükre;
 • a természetes magánszemélyek levél formájában, a Magyar Posta általi – szeptember elején történő – kézbesítésével.

A hatályos jogszabályok alapján a gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó és az önkormányzat egymás közötti kapcsolattartása 2018. január 1-jétől kizárólagosan elektronikusan történhet, ezért az önkormányzati adóhatóságunk 2021. augusztus 31-ig megküldte az adószámla kivonatot (korábbi elnevezése: számlaegyenleg-értesítő) a gazdálkodó szervezet cégkapujára, az egyéni vállalkozó esetében pedig annak ügyfélkapujára. Kérjük, hogy a gazdálkodó szervek, egyéni vállalkozók folyamatosan figyeljék a cégkapus, ügyfélkapus tárhelyüket, mivel adóhatóságunkra is vonatkozik az elektronikus kapcsolattartás, s a törvényi szabályozásnak megfelelve minden eljárási ügyben keletkezett döntést, egyéb levelezést az adózók tárhelyére küldünk meg!

A cégkapuval, ügyfélkapuval rendelkező adózók az adószámla egyenlegüket KAÜ azonosítást követően bármikor megtekinthetik az Önkormányzati Hivatali Portál (E-önkormányzat Portál) „Egyenleg lekérdezés” menüjéből. Az E-önkormányzat Portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, melynek közvetlen elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitólap. Az E-önkormányzat Portál elérhető Gyöngyös Város Önkormányzatának honlapjáról (www.gyongyos.hu) az „Önkormányzati elektronikus ügyintézés” link megnyitásával is. (Amennyiben még nem rendelkezik cégkapuval, illetve egyéni vállalkozó KÜNY tárhellyel, úgy felhívjuk szíves figyelmüket ezen kötelezettségük teljesítésére!)

A magánszeméllyel továbbra is papíralapon történik a kapcsolattartás (kivéve, ha a magánszemély az elektronikus kapcsolattartásról rendelkezett). Ennek megfelelően az adószámla kivonatot postai úton a Magyar Posta dolgozói kézbesítik várhatóan 2021. szeptember 6-ig.

II.

Felhívom a figyelmét, hogy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 20. § (1)-(2) bekezdése alapján a fizetési kötelezettségét köteles

 • a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó (belföldi jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélynek, ideértve az egyéni vállalkozót is) a belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással,
 • pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó (magánszemély) a belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással teljesíteni.

Az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó befizetések teljesítésére adónemenként külön számlát vezet, ezért kérjük, hogy a befizetni kívánt adónemet a megfelelő számlaszámú csekken szíveskedjen teljesíteni, illetve számlaszámra utalni!

Gyöngyös Város Önkormányzatának számlavezető pénzintézete a Raiffeisen Bank Zrt., az adószámlák számlaszámai a következők:

 1. Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla: 12001008-01519125-00900001
 2. Építményadó beszedési számla: 12001008-01519125-01000001
 3. Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla: 12001008-01519125-01100008
 4. Iparűzési adó beszedési számla: 12001008-01519125-01200005
 5. Jövedelemadó beszedési számla: 12001008-01519125-01300002
 6. Gépjárműadó elszámolási számla: 12001008-01519125-01400009
 7. Pótlék beszedési számla: 12001008-01519125-01500006
 8. Bírság beszedési számla: 12001008-01519125-01600003
 9. Idegen bevételek elszámolási számla: 12001008-01519125-01700000
 10. Egyéb bevételek elszámolási számla: 12001008-01519125-01800007
 11. Talajterhelési díj elszámolási számla: 12001008-01519125-01900004
 12. Államigazgatási eljárás illeték beszedési számla: 12001008-01519125-02000004
 13. Helyi jövedéki adó beszedési számla: 12001008-01519125-02100001
 14. Előrehozott helyi adó beszedési számla: 12001008-01519125-04300001

Amennyiben valamely adónembena magánszemély hátralékkal rendelkezik, akkorkét csekket kapott, melyeken az értesítés kézhezvételekor fizetendő hátralékát, illetve a szeptember 15-ig pótlékmentesen fizetendő II. félévi adóját rendezheti.

Tájékoztatom továbbá, hogy az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától a fizetendő adó összege után késedelmi pótlékot is köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része. Felhívom figyelmét, hogy az adószámlán fennálló adóhátralék esetében adóhatóságunk végrehajtási eljárást foganatosíthat.

Az adózással, a befizetés rendjével, a befizetendő összeggel kapcsolatban felmerült kérdésekkel kapcsolatban ügyintézés az ügyfélfogadási napokon történik: hétfőn és szerdán 730-1600 óráig, pénteken 730-1330 óráig (kedd és csütörtöki napokon nincs ügyfélfogadás).

ÜGYFÉLKÖR Adózó vezetéknevének kezdőbetűje szerinti felosztásÜGYINTÉZŐTELEFONSZÁM
Magánszemélyek kommunális adója, építményadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó, gépjárműadó
A – BÖWachtler Zsuzsa („B” épület 7. szoba)37/769-117
BP – FGFricz Andrea („B” épület 7-8. szoba)37/769-113
FH – HDNagy Judit („B” épület 7. szoba)37/769-120
HE – KiFisterné Ördög Ildikó („B” épület 8. szoba)37/769-116
KJ -MiBozsik Eszter („B” épület 8. szoba)37/769-108
MK -RDGálné Kiss Beatrix („B” épület 6. szoba)37/769-119
RE- SzúBodó Edit („B” épület 7-8. szoba)37/769-121
Szű – Zs, valamint a számmal kezdődő adózói nevekImre Éva („B” ép. 6.szoba)37/769-118
Helyi adótartozások behajtásaFrikk Henriett („B” épület 9. szoba)37/769-114
Egyéb és idegen helyről kimutatott köztartozások behajtásaJoóné Wachtler Zsuzsa („B” épület 7. szoba)37/769-117
KönyvelésVernyik Tamásné („B” épület 5. szoba)37/769-111

Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk!

Köszönjük, hogy adóbefizetéseivel hozzájárul Gyöngyös Város fejlődéséhez!

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja

Kiemelt tartalmak