Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

A város kezdeményezi az épület felújítását

Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!
2021. 06. 18. Hírek

A Kossuth Lajos utca 1. szám alatti műemlékvédelem alatt álló, állami többségi tulajdonban lévő ingatlant omlásveszély miatt évekkel ezelőtt kordonozták körbe. A társtulajdonos gyöngyösi önkormányzat évek óta azon dolgozik, hogy a szalaggal körbe vett épület állagmegóvása érdeklében előrelépés történjen, ám ezt a tulajdoni viszonyok megnehezítik.

A Kossuth utca 1. szám alatti ingatlanban Gyöngyös önkormányzata 37,41 százalékos résztulajdonnal rendelkezik jogutódlás folytán 1992 szeptembere óta. A városon kívül a műemléki védelem alatt álló épület tulajdonosa továbbá a Magyar Állam (54,4%), Geodézia (6,44 %) és egy ügyvédi iroda (1,66 %).

A zavartalan ingatlanüzemeltetés, például a javítások, karbantartások érdekében az önkormányzat 2005-ben kezdeményezte, hogy a résztulajdonosok alakítsanak társasházat. Az elképzelést csak „tiszta” használati, tulajdoni viszonyok esetén lehetett volna megvalósítani. Erre vonatkozóan megállapodás készült, de miniszteri jóváhagyásig nem jutott el a kezdeményezés az állami többségi tulajdon miatt.
Ezt követően 2009-ben megtörtént az épület teljes geodéziai felmérése, amely alapján alapító okirat készült volna. Ám ez is meghiúsult, miután a gyöngyösi önkormányzatnak többszöri kezdeményezésre sem sikerült asztalhoz ültetnie egyeztető tárgyalásra az épület tulajdonosait, a vagyonkezelőt, az ingatlanhasználókat és a bérlőket. Ennek egyebek között a társtulajdonosok szervezeti átalakulása, a geodéziai felmérés körüli vita, továbbá az volt az oka, hogy nem lehetett pontosan tudni, hogy a BM Katasztrófavédelem meddig használja tűzoltólaktanyaként az épület egy részét.

A helyzet megoldása érdekében 2016-ban a gyöngyösi önkormányzat és a kormányhivatal vezetése tárgyalt arról, hogy a Kossuth 1. szám alatti ingatlanban lévő önkormányzati tulajdonrészt elcseréli az állami tulajdonban lévő Zrínyi utca 3. szám alatt lévő ingatlanra.

A fenti – a város számára előnyös – ingatlancsere egyebek között azért hiúsult meg, mert az állam, érthető módon „tiszta” tulajdont akart, vagyis, hogy a cserét megelőzően az önkormányzatnak meg kellett volna vásárolnia a Kossuth utca 1. szám alatti épületében lévő két magántulajdonú irodát (Geodézia, Ügyvédi Iroda). Majd ezt követően a saját (37,41%) és a magánszemélyektől megvásárolt ingatlant az önkormányzat állami tulajdonba adta volna. A város a Kossuth utcai ingatlanért cserébe megkapta volna a volt mezőgazdasági szakközépiskola épületét.

Sajnos az önkormányzatnak akkor sem volt, és most sincs több mint száz millió forintja a magántulajdonú irodák megvételére.

A város kezdeményezi a kormányhivatallal a megszakadt tárgyalások folytatását, és az épület felújítását oly módon, hogy abból a tulajdoni arányoknak megfelelően vegyék ki a részüket a tulajdonosok.

Kiemelt tartalmak