Helyi Választási Bizottság

Megalakult az önkormányzati választásokon dolgozó helyi választási bizottság.
Tagjai:
Dr. Antal György
Magyari Kálmánné
Dr. Vinczúr Zsolt

póttagok:
Füleki Menyhértné
Dr. Gulyás Zoltán

A bizottság tagjai letették esküjüket Faragó László polgármester előtt.