3 °C

 
 
30/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. szeptember 24-i ülésén rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

29/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. szeptember 24-i ülésén rendeletet alkotott A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL szóló 5/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

28/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. augusztus 27-i ülésén rendeletet alkotott A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZERRŐL szóló 7/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

27/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. július 16-i ülésén rendeletet alkotott a helyi adókról szóló 27/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

26/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. július 16-i ülésén rendeletet alkotott az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Bővebben


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj-támogatásra

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2020.08.01. szombat
 
Utoljára módosítva: 2020-08-05 13:52
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Gyöngyös Városi Önkormányzat pályázatot ír ki szociálisan rászoruló gyöngyösi fiatalok pénzügyi támogatása céljából, a településhez történő kötődés erősítése, a helyi munkaerőpiac szervezésének segítése, a tanulmányi költségek enyhítése érdekében.

   

  A pályázaton részt vehet, aki:

  • gyöngyösi lakóhellyel, vagy ennek hiányában gyöngyösi tartózkodási hellyel rendelkezik;
  • a pályázat benyújtásakor 35. életévét még nem töltötte be;
  • a benyújtást megelőző 3 hónap átlagjövedelme alapján családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét (2020. évben 161.000.- Ft-ot),
  • aki a pályázat benyújtásának időpontjában már legalább egy félévet teljesített, és tanulmányi eredménye - több félév esetén a legutóbbi 2 félév eredményének átlaga - legalább 3,0 átlagot elér,
  • akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a 161.000.- Ft-ot legfeljebb 20 %-kal meghaladja, és
   • - árva, félárva,
   • - családjában folyamatos ellátást igénylő beteg van,
   • - vele közös háztartásban gyermeket nevel,

  ÉS

  az alábbi BA vagy MSc képzéseken nappali vagy levelező munkarendben tanulmányokat folytat, vagy felvételi jelentkezését ide nyújtotta be:

  • a Szent István Egyetem Károly Róbert Campus pénzügy és számvitel, kereskedelem és marketing, gazdálkodás és menedzsment, vagy ezekkel egyenértékű képzésére;
  • bármely hazai felsőoktatási intézmény előnyben részesített műszaki alap- vagy mesterképzésére (építészmérnöki, építőmérnöki, villamosmérnöki, közlekedésmérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai, energetikai, környezetmérnöki vagy ezzel egyenértékű képzés);
  • védőnői képzésre.

  A pályázat nyertesének vállalnia kell, hogy

  • szakmai gyakorlatát az Önkormányzatnál, az általa működtetett szervezetek valamelyikénél, műszaki képzés esetén önkormányzati társaságnál, vagy a Polgármesteri Hivatalnál tölti le, kivéve, ha a felsőoktatási intézmény a gyakorlat teljesítésének módját másképpen határozza meg,
  • a képzés befejezését követően lehetőség szerint életvitelszerűen Gyöngyösön él, és az Önkormányzat és szervezetei (intézményei, gazdasági társaságai) által biztosított, képzettségüknek megfelelő munkahelyen fog dolgozni

  Ösztöndíjban tanulmányi évenként legfeljebb 5 fő részesíthető.

  Az ösztöndíj mértéke: 40.000.- Ft/hó

  Az ösztöndíj - a jogosultsági feltételek folyamatos fennállása esetén - BA képzés esetén összesen legfeljebb 6 félévre, MSc képzés esetén összesen legfeljebb 4 félévre folyósítható. Az ösztöndíj tanulmányi félévenkénti 5 havi összege egyösszegben kerül folyósításra.

  A pályázatokat pályázati formanyomtatványon 2020. augusztus 1-jétől lehet benyújtani.

  A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. augusztus 31.

  A pályázatok elbírálásának várható ideje: 2020. szeptember 30.

  A döntésről és a szerződéskötés idejéről a pályázók írásban értesülnek.

  A pályázattal kapcsolatos részletes szabályokat a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj-támogatásról szóló 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

  További részletes felvilágosítás kérhető:

  Jávorszkiné Gubancsik Gréta bizottsági koordinátortól
  Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal, Jegyzői Iroda
  3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
  Tel: 37/769-102; E-mail: szervezes@gyongyosph.hu

  A pályázati formanyomtatvány a fenti címen személyesen átvehető, vagy letölthető a kapcsolódó dokumentumok közül.


  Közösségi funkciók