3 °C

 
 
Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án!

Egész napos programsorozattal, koncertekkel, tűzijátékkal várja az ünneplőket Gyöngyös önkormányzata augusztus 20-án a Fő téren.

Permeteznek

A gesztenye- és platánfák permetezését végzik Gyöngyösön augusztus 16-a és 18-a között.

Szúnyogot irtanak

Szúnyoggyérítést végeznek 2019. augusztus 22-én, csütörtökön, eső esetén augusztus 23-án, pénteken 20 és 24 óra között Gyöngyösön, a Procter & Gamble gyáregységében, a Jedlik Ányos utca 4. szám alatt.

Két új játszóvár épült a városban

Gyöngyös önkormányzata a város idei költségvetéséből jelentős összeget fordít a játszóterek felújítására. Legutóbb két játszóvárat is birtokba vehettek a gyerekek.

Megújult a városi könyvtár

Több mint 4 millió forintból újult meg a Vachott Sándor Városi Könyvtár polcrendszere, valamint a kölcsönzői és olvasói terek padlóburkolata.

Bővebben
24/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. június 27-i ülésén rendeletet alkotott a PARKOLÁSRÓL szóló 4/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

23/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. június 27-i ülésén rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

22/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-ai ülésén rendeletet alkotott a Gyöngyös Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

21/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-i ülésén rendeletet alkotott AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁRÓL.

20/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-i ülésén rendeletet alkotott a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Bővebben

Motorcsere bejelentés

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2012.05.19. szombat
 
Utoljára módosítva: 0000-00-00 00:00
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Motorcsere – fődarab csere, illetve jármű átalakítása – (azaz a forgalmi engedély és törzskönyv adataiban beállott) változás nyilvántartásba vétele esetén szükséges okmányok.

   

  A forgalmi engedélybe bejegyzett járműadatokban bekövetkezett változásokat a változások bekövetkeztétől számított 15 napon belül – bármely Okmányirodában – a forgalmi engedély jogosítottjának be kell jelentenie (a változás bekövetkezhet a jármű műszaki adataiban: alvázszám, motorszám, egyéb műszaki adatiban).

  Minden esetben bemutatandó okmányok a jármű műszaki adataiban bekövetkezett változáskor:

  - az ügyfél személyes megjelenése esetén a személyazonosságot igazoló közokirat (érvényes személyazonosító igazolvány vagy új típusú, kártyaformátumú vezetői engedély vagy útlevél, illetve lakcímkártya), akadályoztatás esetén az ügyfél helyett a meghatalmazottja is eljárhat a járműigazgatási ügyben (ebben az esetben az ügy elindításakor a személyazonosító okmány mellett a meghatalmazást is be kell csatolni),

  - az Okmányirodában térítésmentesen átvehető és az ügyfél által kitöltött kérelem nyomtatvány,

  - a régi típusú forgalmi engedély, vagy új típusú forgalmi engedély és törzskönyv,

  - a közlekedési hatóság által kiállított műszaki adatlap vagy típusazonos motorcsere esetén a szakszervíz igazolása,

  - típusazonos motorcsere esetén: az előzetes eredetvizsgálat megtörténtét igazoló határozat („igazolás a jármű előzetes eredetvizsgálatának elvégzéséről”); nem típusazonos motorcsere esetén: közlekedési hatóság által kiállított engedély,

  - a külön jogszabályban meghatározott személygépjármű átalakítása esetén (tehergépkocsi átalakítása személygépkocsivá) a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolás,

  - a motor tulajdonjogának jogszerű megszerzését igazoló okirat,

  - fődarabcsere, illetve jármű átalakítása (motorcsere) esetén: fődarab (motor) származását igazoló okirat vagy számla, pl.: új motor esetén számla; külföldi számla vagy adásvételi szerződés, és vámeljárást lefolytatását igazoló okirat; belföldi számla (pl. járműbontó tevékenységet folytató vállalkozás által kibocsátott számla), vagy adásvételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés,

  - nem típusazonos motor beépítése esetén: a közlekedési hatóság által kiállított átalakítási engedély és műszaki adatlap; a hátsó rendszámtábla; a rendszámtábla érvényesítő címke díjának (585.-Ft) megfizetéséről szóló postai feladóvevény /csekk/, mivel új műszaki érvényességi idő bejegyzése is történik,

  - 6.000.-Ft (forgalmi engedély) és 6.000.-Ft (törzskönyv) illeték /csekk/.

  A forgalmi engedély és a törzskönyv egyidejű cseréje kötelező!!

  Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint egyéni cég esetében mellékelni kell:

  - cégek esetében 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést (vagy ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be, akkor a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát); nem cégek esetében a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló eredeti okiratot vagy hiteles másolatot,

  - közjegyző aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát,

  - az ügy intézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást,

  - az eljáró ügyfél (pl. cég ügyintézőjének) személyazonosságát igazoló közokiratot,

  - illetékmentesség esetén a Nemzeti Adó-és Vámhivatal illetékes megyei adóigazgatósága által kiadott határozatot az illetékmentességről, vagy a jogszabályban meghatározott esetekben nyilatkozatot az illetékmentességről.

  Képviseleti eljárás esetében mellékelni kell:

  - a meghatalmazásról, vagy a megbízásról szóló teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratot vagy közokiratot is,

  - valamint a meghatalmazott/megbízott személyazonosságát igazoló közokiratot is.


  Közösségi funkciók