3 °C

 
 
Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án!

Egész napos programsorozattal, koncertekkel, tűzijátékkal várja az ünneplőket Gyöngyös önkormányzata augusztus 20-án a Fő téren.

Permeteznek

A gesztenye- és platánfák permetezését végzik Gyöngyösön augusztus 16-a és 18-a között.

Szúnyogot irtanak

Szúnyoggyérítést végeznek 2019. augusztus 22-én, csütörtökön, eső esetén augusztus 23-án, pénteken 20 és 24 óra között Gyöngyösön, a Procter & Gamble gyáregységében, a Jedlik Ányos utca 4. szám alatt.

Két új játszóvár épült a városban

Gyöngyös önkormányzata a város idei költségvetéséből jelentős összeget fordít a játszóterek felújítására. Legutóbb két játszóvárat is birtokba vehettek a gyerekek.

Megújult a városi könyvtár

Több mint 4 millió forintból újult meg a Vachott Sándor Városi Könyvtár polcrendszere, valamint a kölcsönzői és olvasói terek padlóburkolata.

Bővebben
24/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. június 27-i ülésén rendeletet alkotott a PARKOLÁSRÓL szóló 4/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

23/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. június 27-i ülésén rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

22/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-ai ülésén rendeletet alkotott a Gyöngyös Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

21/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-i ülésén rendeletet alkotott AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁRÓL.

20/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-i ülésén rendeletet alkotott a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Bővebben

Négykerekű segédmotoros-kerékpár

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2012.05.19. szombat
 
Utoljára módosítva: 0000-00-00 00:00
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Négykerekű segédmotoros-kerékpárok (quadok, mopedautók) forgalomba helyezéséhez szükséges okmányok.

   

  A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rendelkezik a négykerekű segédmotoros-kerékpár forgalomba helyezésének kötelezettségéről, mely szerint 2009. július 1-jétől ezek a járművek a közúti forgalomban csak érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel vehetnek részt. (A 2009. április 1. napját megelőzően használatba vett négykerekű segédmotoros-kerékpárokra 2009. július 1-jétől kell alkalmazni ezt a törvényi rendelkezést.) A forgalomba helyezésükhöz kapcsolódó közlekedési igazgatási szabályokat a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet tartalmazza. Már a korábbi szabályozás – a 35/2000. (XI.30.) BM rendelet, amely 2012. január 1. napjától már nem hatályos – is kimondta, hogy a 2009. április 1. napját követően ezen járművek hatósági engedéllyel és rendszámmal való ellátását az üzembentartónak kell kérnie, a forgalomba helyezésük az ország bármely okmányirodájában kezdeményezhető. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény rendelkezésének alapján adókötelezettséget keletkeztet a négykerekű segédmotoros-kerékpár forgalomba helyezése. A törvény szerint motorkerékpár a KRESZ alapján motorkerékpárnak vagy segédmotoros kerékpárnak minősülő gépjármű, valamint az a személygépkocsiként forgalomba helyezett négykerekű gépjármű, amelynek saját tömege, illetve motorteljesítménye a KRESZ alapján motorkerékpárnak minősülő négykerekű gépjármű ismérveinek felel meg. Az okmányirodai eljárásban a négykerekű segédmotoros-kerékpár forgalomba helyezése a nyilvántartásba vétellel, az„igazolólap „ elnevezésű forgalmi engedély, valamint a segédmotor kerékpárokra rendszeresített„E „ típusú –különleges – rendszámtábla kiadásával valósul meg.

  Minden esetben bemutatandó okmányok:

  az ügyfél személyes megjelenése esetén a személyazonosságot igazoló közokirat (érvényes személyazonosító igazolvány vagy új típusú, kártyaformátumú vezetői engedély vagy útlevél, illetve lakcímkártya), akadályoztatás esetén az ügyfél helyett a meghatalmazottja is eljárhat a járműigazgatási ügyben (ebben az esetben az ügy elindításakor a személyazonosító okmány mellett a meghatalmazást is be kell csatolni),

  az Okmányirodában térítésmentesen átvehető és az ügyfél által kitöltött kérelem nyomtatvány,

  a tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat,

  a közlekedési hatóság által a forgalomba helyezést megelőző műszaki megvizsgálás során kiállított műszaki adatlap,

  a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének meglétéről szóló igazolás (a fedezet fennállását igazolja: az adott díjfizetési időszakra vonatkozó, a befizetést igazoló készpénz-átutalási megbízás feladóvevénye /csekk/ vagy a biztosító által kiállított bizonylat vagy a biztosító elfogadó nyilatkozata a kockázatviselésről /előzetes fedezetigazolás/),

  az „igazolólap” elnevezésű forgalmi engedély igazgatási szolgáltatási díjának (4.800.-Ft) megfizetését igazoló postai feladóvevény /csekk/,

  az „E” típusú – 180 mm*100 mm nagyságú – különleges rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának (3.500.-Ft) megfizetését igazoló postai feladó vevény /csekk/,

  a regisztrációs adó megfizetését tanúsító igazolás,

  az új, vezérképviselet által forgalmazott jármű esetén a forgalmazó által kiállított jármű kísérőlap.

  Rendszámtábláról fontos tudnivalók:

  A rendszámtáblához nem tartozik regisztrációs matrica; nem adható ki hozzá érvényesítő címke; jelenleg „S” betűvel kezdődik; 4 betű – 2 számból áll; egyedileg nem gyártható; csak darabban gyártják; bármely okmányiroda kiadhatja; igazgatási szolgáltatási díjköteles.

  További fontos információk:

  a közlekedési igazgatási eljárás során törzskönyv kiadására nem kerül sor,

  az általános forgalomba helyezési szabályoktól eltérően a négykerekű segédmotoros-kerékpárok forgalomba helyezését megelőzően nem feltétel a származás-ellenőrzési eljárás elvégzése, illetve a jármű előzetes eredetiségvizsgálata,

  az előzetes eredetvizsgálatot csak a már forgalomba helyezett négykerekű segédmotoros-kerékpárok tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételére irányuló eljárást megelőzően kell elvégezni (díja: 14.000.-Ft),

  nem kell illetéket fizetni a négykerekű segédmotoros-kerékpár tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának szerzésekor,

  nem kerül kiadásra műszaki érvényességet igazoló címke (figyelemmel arra, hogy ezeket a járműveket nem kell időszakos műszaki vizsgálatra bemutatni),

  a négykerekű segédmotoros kerékpár forgalomba helyezésére irányuló kérelem elbírálása során a jármű tulajdonjogának hitelt érdemlő igazolása hiányában a származás-ellenőrzés és eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül a forgalmi engedély és a rendszámtábla kiadható az üzembentartó járműnyilvántartásba történő egyidejű bejegyzésével, ha a jármű magyarországi gyártására vagy behozatalára 2009. április 1-jét megelőzően került sor, és a járműnek a forgalomba helyezést kezdeményező ügyfél birtokába kerülése igazolt.

  Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint egyéni cég esetében mellékelni kell:

  cégek esetében 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést (vagy ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be, akkor a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát); nem cégek esetében a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló eredeti okiratot vagy hiteles másolatot,

  közjegyző aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát,

  az ügy intézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást,

  az eljáró ügyfél (pl. cég ügyintézőjének) személyazonosságát igazoló közokiratot,

  illetékmentesség esetén a Nemzeti Adó-és Vámhivatal illetékes megyei adóigazgatósága által kiadott határozatot az illetékmentességről, vagy a jogszabályban meghatározott esetekben nyilatkozatot az illetékmentességről.

  Képviseleti eljárás esetében mellékelni kell:

  a meghatalmazásról, vagy a megbízásról szóló teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratot vagy közokiratot is,

  valamint a meghatalmazott/megbízott személyazonosságát igazoló közokiratot is.


  Közösségi funkciók