3 °C

 
 
28/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. augusztus 27-i ülésén rendeletet alkotott A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZERRŐL szóló 7/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

27/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. július 16-i ülésén rendeletet alkotott a helyi adókról szóló 27/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

26/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. július 16-i ülésén rendeletet alkotott az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

25/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. július 16-i ülésén rendeletet alkotott AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL szóló 18/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Méhekkel kapcsolatos védőkörzeti Intézkedések

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyös és több környező település teljes közigazgatási területére védőkörzeti intézkedést rendelt el.

Bővebben

Bejelentés és adatközlés: minden földhasználónak kötelező

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2013.01.26. szombat
 
Utoljára módosítva: 2013-02-07 11:28
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Az egy hektár alatti földhasználatot is be kell jelenteni a földhivatalnak. A már bejelentett földhasználóknak pedig újabb adatközlési kötelezettségük keletkezett, ennek bírság nélkül március végéig tehetnek eleget.

   

  A be nem jelentett földhasználókra vonatkozó felhívás:

  2013. január elsejét követően, a használt terület nagyságától függetlenül, minden termőföld használatot (kivéve erdő) be kell jelenteni a földhivatalhoz! A bejelentési kötelezettség a zártkerti földhasználatra is vonatkozik.

  A Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala felhívja a tisztelt termőföld-tulajdonosok figyelmét, hogy módosult a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) kormányrendelet:

  a földtörvény 25/b.§ (2) bekezdésében foglaltak szerinti eljárás:

  Aki termőföldet használ, köteles a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából – a kormány rendeletében meghatározott formanyomtatványon (továbbiakban: bejelentési adatlap) – bejelenteni.
  A bejelentési kötelezettség a módosítást megelőzően csak az egy hektár feletti területnagyságú termőföldekre vonatkozott.

  A bejelentési adatlap, valamint a termőföld használatában bekövetkezett változások bejelentésére szolgáló nyomtatványok a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (xii. 23.) Korm. Rendelet mellékletében találhatóak.

  A bejelentés díjköteles!

  19 földrészletig 6.000,- ft, 20 vagy annál több földrészlet esetén a bejelentés díja 12.000,- ft.

  A felhívásban hivatkozott nyomtatványok a vidékfejlesztési minisztérium honlapjáról (www.vm.gov.hu) , a földhivatali portálról (www.földhivatal.hu) letölthetők, valamint a járási hivatalok földhivatalainak ügyfélszolgálatán megtalálhatók!

  2013. Február elsejétől osztatlan közös tulajdonú földrészlet részhasználata esetén a földhasználat bejegyzésének előfeltétele a használati megosztási megállapodás és vázrajz. (földtörvény 11/b-11h. §)

  A 2013. január elsejét követően megkötött haszonbérleti szerződésmódosítások - amelyek a haszonbérleti díj csökkentésére illetve a haszonbérlet határidejének megváltoztatására vonatkoznak - akkor regisztrálhatóak a földhasználati nyilvántartásban, ha erre vontakozóan a felek az alapszerződésben megállapodtak. Megállapodás hiányában a módosításokat az új szerződésekre vonatkozó szabályok szerint bírálja el a földhivatal.

  Felhívás a földhasználati nyilvántartásba bejelentett földhasználók számára

  A Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala felhívja a tisztelt földhasználók figyelmét, hogy 2013. január 01-től megváltoztak a termőföld használatát szabályozó jogszabályok.

  Módosult a termőföldről szóló 1994. Évi lv. Törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (xii. 23.) Korm. Rendelet.

  Új kötelezettségként jelent meg a szabályozásban a földhasználók azonosító adatainak bejelentésére vonatkozó kötelezés:

  A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (xii. 23.) Korm. Rendelet mellékletét képező „földhasználati azonosító adatközlési adatlap” kitöltése és a területileg illetékes járási földhivatalhoz való benyújtása

  Minden földhasználóra nézve kötelező!

  (az adatközlési kötelezettség azokra a földhasználókra is vonatkozik, akik bejelentési kötelezettségüknek 2012. december 31-ig már eleget tettek!)

  A földhasználók, adatközlési kötelezettségüknek szankciómentesen 2013. március 31-ig tehetnek eleget az ingatlanügyi hatóság felé.

  A határidő elmulasztása földhasználati bírság kiszabását vonja maga után!

  Az adatlaphoz a magánszemély földhasználóknak a személyazonosítót („személyi szám”) és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a gazdálkodó szervezet földhasználóknak a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát kell csatolniuk!

  A bejelentés díjmentes !

  A felhívásban hivatkozott nyomtatványok a vidékfejlesztési minisztérium honlapjáról (www.vm.gov.hu) , a földhivatali portálról (www.földhivatal.hu) letölthetők, valamint a járási hivatalok földhivatalainak ügyfélszolgálatán megtalálhatók!

  A 2013. január elsejét követően megkötött haszonbérleti szerződésmódosítások - amelyek a haszonbérleti díj csökkentésére illetve a haszonbérlet határidejének megváltoztatására vonatkoznak - akkor regisztrálhatóak a földhasználati nyilvántartásban, ha erre vontakozóan a felek az alapszerződésben megállapodtak. Megállapodás hiányában a módosításokat az új szerződésekre vonatkozó szabályok szerint bírálja el a földhivatal.

  Frissítés: 2013-02-07:

  A Vidékfejlesztési Minisztérium közlése szerint a belterületi egy hektárnál kisebb területekre a bejelentési kötelezettség eddig sem vonatkozott, s ezután sem fog, tehát nem kell utánuk hatezer forintos regisztrációs díjat fizetni.


  Közösségi funkciók