3 °C

 
 
27/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. július 16-i ülésén rendeletet alkotott a helyi adókról szóló 27/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

26/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. július 16-i ülésén rendeletet alkotott az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

25/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. július 16-i ülésén rendeletet alkotott AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL szóló 18/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Méhekkel kapcsolatos védőkörzeti Intézkedések

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyös és több környező település teljes közigazgatási területére védőkörzeti intézkedést rendelt el.

24/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. június 25-i ülésén rendeletet alkotott KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATÁRÓL szóló 25/2000.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Bővebben

Polgármesteri rendelet a Húsvéti ünnepekre vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2020.04.10. péntek
 
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Gyöngyös Város Polgármestere 10/2020. (IV.9.) önkormányzati rendelete a Húsvéti ünnepekre vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

   

  Gyöngyös Város Polgármestere a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.09.) Korm. rendelet 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

  E rendelet célja, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében a Húsvéti ünnepekre Gyöngyös város közigazgatási területén a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban, Rendelet) szabályaitól eltérő, szigorúbb szabályokat vezessen be.

  2. §

  (1) Gyöngyös Város közigazgatási területén (ideértve a bel-és külterületet, ezen belül a mátrai területet is), valamint a közigazgatási területen működő kereskedelmi üzletekben, továbbá a Rendeletben meghatározott szolgáltatások igénybevétele során szájmaszk vagy kendő és kesztyű viselése kötelező!

  (2) A mátrai területen a

  a) farkasmályi

  b) mátrafüredi településrész

  c) sástói

  d) görgőbikki

  e) mátraházai

  f) kékestetői

  parkolók lezárásra kerülnek, azok használata tilos!

  (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak megsértése közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősül, melyre Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendeletbe foglalt eljárási szabályokat kell alkalmazni.

  3. §

  (1) Ez a rendelet 2020. április 10-én 7 órakor lép hatályba.

  (2) Ez a rendelet 2020. április 14-én hatályát veszti.

  Hiesz György
  polgármester

  Dr. Kozma Katalin
  jegyző


  Közösségi funkciók