3 °C

 
 
15/2020.(V.27.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2020. május 27-én rendeletet alkotott A HELYI KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ 7/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

14/2020.(V.7.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2020. május 7-én rendeletet alkotott A PIACOK VESZÉLYHELYZETTEL ÖSSZEFÜGGŐ LÁTOGATÁSI RENDJÉRŐL

13/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2020. április 30-án rendeletet alkotott A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL.

12/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2020. április 24-én rendeletet alkotott A HÉTVÉGÉRE VONATKOZÓ KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEKRŐL.

11/2020.(IV.17.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2020. április 17-én rendeletet alkotott A HÉTVÉGÉRE VONATKOZÓ KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEKRŐL.

BővebbenPolgármesteri rendelet a Húsvéti ünnepekre vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2020.04.10. péntek
 
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Gyöngyös Város Polgármestere 10/2020. (IV.9.) önkormányzati rendelete a Húsvéti ünnepekre vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

   

  Gyöngyös Város Polgármestere a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.09.) Korm. rendelet 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

  E rendelet célja, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében a Húsvéti ünnepekre Gyöngyös város közigazgatási területén a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban, Rendelet) szabályaitól eltérő, szigorúbb szabályokat vezessen be.

  2. §

  (1) Gyöngyös Város közigazgatási területén (ideértve a bel-és külterületet, ezen belül a mátrai területet is), valamint a közigazgatási területen működő kereskedelmi üzletekben, továbbá a Rendeletben meghatározott szolgáltatások igénybevétele során szájmaszk vagy kendő és kesztyű viselése kötelező!

  (2) A mátrai területen a

  a) farkasmályi

  b) mátrafüredi településrész

  c) sástói

  d) görgőbikki

  e) mátraházai

  f) kékestetői

  parkolók lezárásra kerülnek, azok használata tilos!

  (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak megsértése közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősül, melyre Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendeletbe foglalt eljárási szabályokat kell alkalmazni.

  3. §

  (1) Ez a rendelet 2020. április 10-én 7 órakor lép hatályba.

  (2) Ez a rendelet 2020. április 14-én hatályát veszti.

  Hiesz György
  polgármester

  Dr. Kozma Katalin
  jegyző


  Közösségi funkciók