3 °C

 
 
12/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.

10/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

9/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 27/2010. (XII.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

8/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN ALKALMAZANDÓ VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKRŐL.

Bővebben


Száz éve választották polgármesterré Puky Árpádot

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2019.11.18. hétfő
 
Utoljára módosítva: 2019-11-19 10:57
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Koszorúzással, emlékkonferenciával és kiállítással emlékeztek meg Gyöngyösön a város legendás vezetőjéről, a száz évvel ezelőtt polgármesterré választott Dr. Puky Árpádról.

   
   

  Száz évvel ezelőtt, 1919. november 18-án választották polgármesterré Dr. Puky Árpádot, aki az 1917-es nagy tűzvész és az első világháború pusztítása után került a romokban álló, porrá égett, sok nehézséggel küzdő Gyöngyös élére. Az évfordulón a Gyöngyösi Városszépítő- és Védő Egyesület és az önkormányzat koszorúzással, emlékkonferenciával és kiállítással adózott a Gyöngyös újjáépítésében óriási szerepet játszó Dr. Puky Árpád emlékének.

   

  - Puky Árpád máig egy lángoló fáklya számunkra, amely nem csak azt világítja meg, hogyan kell várost szervezni és vezetni, hanem azt is, hogyan kell embernek maradni vészterhes időkben - fogalmazott köszöntőjében Hiesz György polgármester, utalva elődje pártpolitikán felülálló elveire, erkölcsös életére. A városháza dísztermében rendezett konferencián Báryné dr. Gál Edit, a városszépítő egyesület elnökének köszöntője után Horváth László történész ismertette a legendás városvezető életútját, majd Németi László az egykori polgármester városépítő munkásságáról, Domjánné Dr. Nyizsalovszky Rita a mátrai turizmus felvirágoztatásában betöltött szerepéről tartott előadást, Berzétey Klára pedig Emlékek a múltból címmel emlékezett a városépítő polgármesterre.

   

  Dr. Puky Árpád 1877-ben született, tanulmányait Egerben és Késmárkon folytatta. Budapesten szerzett ügyvédi diplomát, majd 1909-ben Gyöngyösön kezdett ügyvédi praxist. 1915-ben bevonult katonának, és az első világháborúban a hírhedt olasz csatamezőket is megjárva, 1918 novemberében tért vissza Gyöngyösre, ahol a kommün fogságba ejtette. Rabtartóitól megszökött, és a Mátrában lelt menedéket, ahol azonban a betörő cseh csapatok fogságába került, ahonnan csak 1919 augusztusában szabadult.

  A polgármesteri stafétát az akkor 64 éves Kemény Jánostól vette át, és a város élére állva azt a feladatot vállalta, hogy a romokból várost építsen, a megszűnt gazdasági forrásokat feltárja, a lerongyolódott köz- és magánvagyont talpra állítsa. Több mint 20 esztendeig tartó polgármestersége alatt épült ki a város vízvezeték-hálózata a Petőfi úton álló víztoronnyal, és középületek egész sora létesült. 1925-ben elkészült a Nemzeti Bank és a tűzoltólaktanya épületegyüttese, 1926-ban új adóhivatal, 1927-ben új Postapalota épült. Jelentős szerepet vállalt a Szent Bertalan-templom újjáépítésében, de polgármestersége alatt épült a zsinagóga, és neki köszönhetjük a tüdőbeteg-gondozót is. Puky Árpád vezette be a gyermekek ingyenes szem- és fogvizsgálatát és -kezelését, és ő teremtette meg a városi napközi otthont és bölcsődét, de jelentős szerepe volt a mátrai szénbányászat elindításában is. Puky Árpád legnagyobb álma az volt, hogy Gyöngyöst és a Mátrát országos hírű és elismert üdülőhellyé fejlessze. Bizonyíthatóan a volt polgármester tevékenységének tulajdonítható a Mátra gyógy- és üdülőhellyé, valamint téli sporthellyé fejlesztése, közreműködésének köszönhetően épült fel a mátraházi szanatórium, nyílt meg többek között az úgynevezett Pagoda és a Kékes Szálló.

  Puky Árpádot több mint húsz éves, sikeres városvezetői tevékenység után nyugdíjazta az akkori képviselő-testület. A zsidórendeletek, a gettózás idején nagy bátorsággal állt ki az üldözöttek mellett, ezért 1944-ben neki is menekülnie kellett a nyilasok elől. Újabb bujdosásából a front elvonulását követően tért meg, és a világháború után a Nemzeti Bizottság elnökévé választották. Féléves építőmunka után azonban az akkor már Gyöngyösön is terjeszkedő kommunisták vádaskodásai miatt kellett ismét távoznia. Előbb tisztségeitől fosztották meg, majd 1952-ben nyugdíját is megvonták. Nyolcvankét évesen, szegényen, magára hagyatottan halt meg 1959 júniusában – olvasható Horváth László Puky Árpádról írott tanulmányában, melyet az évforduló évében újra megjelentetett a Gyöngyösi Városszépítő- és Védő Egyesület.

   

  Dr. Puky Árpád örökségét a 90-es évekig nem ápolták a városban, a rendszerváltás óta azonban utcát neveztek el róla, ma már a városháza falán elhelyezett emléktábla és a Fő téren álló egész alakos szobor is őrzi a volt városépítő emlékét, és a róla elnevezett emlékbizottság is ápolja örökségét. A mostani évforduló kapcsán koszorút helyeztek el emléktáblájánál, és Füleki László fotóiból a volt városvezető épített örökségét bemutató tárlat nyílt a városházán. Az ünnepségen Németi László, a Puky Emlékbizottság elnöke Puky Árpád Emlékérmet adott át Juhász Ferenc plébánosnak.

   

  Közösségi funkciók