3 °C

 
 
Ellenőrzik a szirénákat

A szirénák működőképességét ellenőrzik augusztus 30-án Gyöngyösön. Az úgynevezett morgatópróbával kapcsolatosan a lakosságnak tennivalója nincs.

Testvérvárosi megállapodást kötött Gyöngyös és a kínai Luohe

Testvérvárosi megállapodást kötött Gyöngyös önkormányzata a kínai Luohe városával. Az együttműködést főként gazdasági, oktatási és turisztikai területen szeretnék érvényesíteni a felek.

Gyöngyösi Újság 2019 augusztus

A Gyöngyösi Újság 2019 augusztusi száma online is elérhető.

Szent István iránytűt adott a kezünkbe

A Szent Bertalan-templomban kezdődött, majd a Fő téri szabadtéri színpadon folytatódott a Szent István-napi városi ünnepség Gyöngyösön. Az új kenyér megáldását követően egész napos programsorozattal és tűzijátékkal várják az ünneplőket.

Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án!

Egész napos programsorozattal, koncertekkel, tűzijátékkal várja az ünneplőket Gyöngyös önkormányzata augusztus 20-án a Fő téren.

Bővebben
24/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. június 27-i ülésén rendeletet alkotott a PARKOLÁSRÓL szóló 4/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

23/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. június 27-i ülésén rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

22/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-ai ülésén rendeletet alkotott a Gyöngyös Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

21/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-i ülésén rendeletet alkotott AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁRÓL.

20/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-i ülésén rendeletet alkotott a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Bővebben

Változások a köznevelési törvényben

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2019.08.02. péntek
 
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  A nemzeti köznevelésről törvény módosításával módosultak az óvodai nevelés alól történő felmentés és a tankötelezettség teljesítésének szabályai is.

   

  A gyermek továbbra is köteles részt venni óvodai foglalkozáson legalább napi négy órában attól a nevelési évtől, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Új szabály, hogy csak a negyedik életév betöltéséig adható a gyermek számára szülő kérésére felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. (A korábbi szabályozás értelmében a felmentés az ötödik életév betöltéséig volt adható.)

  2019. december 31-ig a kérelemről az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva továbbra is a jegyző (egyházi-, illetve magánfenntartású óvodáknál a fenntartó) dönt. 2020. január 1-jétől azonban változik a felmentést engedélyező hatóság, melynek értelmében a jegyző és a fenntartó erre vonatkozó hatásköre megszűnik, a felmentés engedélyezése a későbbiekben végrehajtási rendelet által kijelölt állami szervhez kerül át. Szigorodnak a felmentési kérelem benyújtásának szabályai is. A szülő a kérelmét csak a tárgyév május 25-éig nyújthatja be, de a felmentés csak annak az évnek az augusztus 31. napjáig szólhat, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

  A felmentést engedélyező szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Változás, hogy ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, abban az esetben kizárólag az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

  2020. január 1-jével a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évének január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság - a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt - a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.

  2019. december 31-ig a jegyző gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról, a köznevelési feladatot ellátó hatóság gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, továbbá hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést.

  2020. január 1-től a hivatal gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartásáról. A felmentést engedélyező szerv hivatalból, valamint a hivatal jelzése alapján elrendeli és felügyeli az óvodába járási kötelezettség és a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést.

  A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes köznevelési feladatot ellátó hatóság ellátja az óvodaköteles gyermek és a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a jogszabály szerint feladatokat.


  Közösségi funkciók