3 °C

 
 
Felavatták Gyöngyös új szabadtéri színpadát

Az Empty Pubs egyórás, ingyenes koncertjével, valamint borkóstolóval avatták fel a Fő tér 10. alatt, a könyvtárudvarban felépült új színpadot.

Folytatódik a házasságkötő terem felújítása

Új csillárok, falikarok és fényvetők felszerelésével folytatódott a házasságkötő terem megújítása az új székek beszerzése és a hangtechnika megújítását követően.

A felújítás miatt nem tudnak zöldhulladékot fogadni a szennyvíztelepen

A gyöngyösi szennyvíztisztító telepen folyamatban lévő beruházási munkák miatt 2019. október 14-től a telep nem tud zöldhulladékot fogadni.

Szúnyogot irtanak

Szúnyoggyérítést végeznek 2019. október 10-én, csütörtökön, eső esetén október 11-én, pénteken 18 és 22 óra között Gyöngyösön, a Procter & Gamble gyáregységében, a Jedlik Ányos utca 4. szám alatt.

A polgármesteri hivatal válaszai a munkatársak éves jutalmával kapcsolatban

Egy internetes portál valótlan adatokkal közölt cikket a polgármesteri hivatal dolgozóinak éves, szokásos jutalmával kapcsolatban. A portál írásban intézett kérdéseket az önkormányzat felé, a válaszokat azonban nem ismertette, ezért itt tesszük közzé azokat.

Bővebben
31/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. szeptember 19-i ülésén rendeletet alkotott Gyöngyös Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

30/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. szeptember 19-i ülésén rendeletet alkotott a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

29/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. szeptember 19-i ülésén rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

28/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. szeptember 19-i ülésén rendeletet alkotott az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 39/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

27/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. szeptember 19-i ülésén rendeletet alkotott A FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ-TÁMOGATÁSRÓL szóló 4/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Bővebben

Változások a köznevelési törvényben

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2019.08.02. péntek
 
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  A nemzeti köznevelésről törvény módosításával módosultak az óvodai nevelés alól történő felmentés és a tankötelezettség teljesítésének szabályai is.

   

  A gyermek továbbra is köteles részt venni óvodai foglalkozáson legalább napi négy órában attól a nevelési évtől, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Új szabály, hogy csak a negyedik életév betöltéséig adható a gyermek számára szülő kérésére felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. (A korábbi szabályozás értelmében a felmentés az ötödik életév betöltéséig volt adható.)

  2019. december 31-ig a kérelemről az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva továbbra is a jegyző (egyházi-, illetve magánfenntartású óvodáknál a fenntartó) dönt. 2020. január 1-jétől azonban változik a felmentést engedélyező hatóság, melynek értelmében a jegyző és a fenntartó erre vonatkozó hatásköre megszűnik, a felmentés engedélyezése a későbbiekben végrehajtási rendelet által kijelölt állami szervhez kerül át. Szigorodnak a felmentési kérelem benyújtásának szabályai is. A szülő a kérelmét csak a tárgyév május 25-éig nyújthatja be, de a felmentés csak annak az évnek az augusztus 31. napjáig szólhat, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

  A felmentést engedélyező szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Változás, hogy ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, abban az esetben kizárólag az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

  2020. január 1-jével a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évének január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság - a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt - a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.

  2019. december 31-ig a jegyző gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról, a köznevelési feladatot ellátó hatóság gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, továbbá hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést.

  2020. január 1-től a hivatal gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartásáról. A felmentést engedélyező szerv hivatalból, valamint a hivatal jelzése alapján elrendeli és felügyeli az óvodába járási kötelezettség és a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést.

  A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes köznevelési feladatot ellátó hatóság ellátja az óvodaköteles gyermek és a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a jogszabály szerint feladatokat.


  Közösségi funkciók