3 °C

 
 
Idén is igényelhetők ingyenes virágpalánták

Gyöngyös Város Önkormányzata negyedik alkalommal szeretne lehetőséget adni társasházaknak, lakóközösségeknek, magánszemélyeknek, hogy egynyári virágpalánták biztosításával környezetüket gondozzák, szebbé tegyék.

Gyöngyösi Újság 2019 április

Online is elérhető a Gyöngyösi Újság 2019 áprilisi száma.

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.

A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál.

Heti négy napon fogadják a zöldhulladékot

Korlátozásokat vezet be a lakossági zöldhulladék fogadásával kapcsolatban a Heves Megyei Vízmű Zrt. a gyöngyösi szennyvíztisztító telep felújítása miatt. A gyöngyösiek lakcímkártyájuk felmutatása után, heti négy napon helyezhetik el ingyenesen zöldhulladékukat a konténerekben.

Bővebben
14/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. március 28-i ülésén rendeletet alkotott egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, melynek keretében módosította - a környezetvédelemről szóló 15/2000. (V.22.) és - a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleteket.

13/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. március 28-i ülésén rendeletet alkotott a HELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL.

12/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. március 28-i ülésén rendeletet alkotott A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ ÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL szóló 14/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. március 28-i ülésén rendeletet alkotott A FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ-TÁMOGATÁSRÓL szóló 4/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

10/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. március 28-i ülésén rendeletet alkotott a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Bővebben

Térítési díjakról is döntöttek

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2019.03.29. péntek
 
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Egyebek mellett az intézményi térítési díjak mértékéről is döntött a gyöngyösi képviselő-testület márciusi ülésén. A képviselők a város legrangosabb kitüntetése, a Pro Civitate díj odaítéléséről is határoztak.

   

  Minimális mértékben emelkedő térítési díjak

  A nyersanyagárak növekedése miatt 2019. április 1-től tíz százalékkal emelkedik az étkeztetés napi intézményi térítési díja. A bölcsődékben és családi bölcsődében 445, míg az óvodákban 510 forint lesz a térítési díj mértéke. Hasonló mértékben emelkedik az étkezési térítési díj a Gyöngyös város közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott iskolákban is.

  Az inflációval megegyező mértékben emelkedik a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által fenntartott szociális ellátások térítési díja. Az ellátási formák közé tartozik többek között a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, hajléktalanok ellátása, de például az idősek bentlakásos otthonának működtetése is. A grémium támogatta, hogy a Visonta úti idősek klubja idén is térítésmentesen legyen igénybe vehető. A változások április elsején lépnek hatályba. Hasonló mértékben emelkedik - szintén április 1-től - a nappali ellátásokat és személyes gondoskodást nyújtó intézmények önköltségének mértéke.

  Többen lesznek jogosultak települési támogatásokra

  A képviselő-testület úgy döntött, 10 százalékkal megemeli több települési támogatás, így például a lakásfenntartási támogatás, a gyógyszertámogatás, a létfenntartási támogatás, temetési támogatás, tankönyv- és tanszertámogatás és az étkezési térítésidíj-támogatás jövedelmi értékhatárát. Az önkormányzat által nyújtott támogatások jövedelmi értékhatárát a vonatkozó rendeletek a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéhez kötik, ez azonban - ellentétben a minimálbérrel és a garantált bérminimummal - nem emelkedett az elmúlt években. Ennek hatásaként az igénylők egyre nagyobb része esett el a támogatási lehetőségtől, jövedelmük ugyanis - sok esetben csupán néhány száz forinttal - meghaladta a rendeletbe foglalt mértéket. A 10 százalékos emelés hatására többen élhetnek majd az önkormányzat által nyújtott támogatási lehetőségekkel.

  Megkezdődik az új tűzoltólaktanya építése

  Belátható közelségbe került az új, korszerű, minden igényt kielégítő tűzoltólaktanya építésének megkezdése - tájékoztatta a képviselő-testületet dr. Zólyomi Géza tűzoltó ezredes, a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője. A kirendeltségvezető elmondta: az új laktanya építésére 1,3 milliárd forint áll rendelkezésre, megtörtént a kivitelező kiválasztása, és a szükséges pluszforrást is jóváhagyta a kormány, így rövidesen kezdődhet az építkezés. A tűzoltólaktanya mellett sport- és rekreációs központ is épül, amelynek finanszírozására a Katasztrófavédelem gyűjtést indított. Zólyomi Géza a katasztrófavédelmi kirendeltség éves beszámolóját is ismertette a grémiummal. A dokumentumból kiderül, hogy 2018-ban közel ötven alkalommal többször vonultak ki a tűzoltók gyöngyösi tűzesetekhez, a riasztások nagy része azonban téves jelzésnek bizonyult: összesen 91 alkalommal vonultak hiába a tűzoltók. 2018-ban is visszatérő probléma volt a hulladékégetés az Erdélyi tér, Lőcsei utca, Gyergyói utca, Víg utca, Malom utca, Akaszka utca településrészeken. A szakemberek kérdésre válaszolva elmondták, hogy egy-egy ilyen vonulás költsége százezer forintos összegre rúg, a tűzoltók erőit pedig elvonja az oltás időpontjában keletkező egyéb tűzesetektől, balesetektől.

  Kötelező lesz előre bejelenteni a füstölést

  Évente legfeljebb négy napon át lehet húst füstölni Gyöngyösön a környezetvédelemről szóló rendelet módosítása után. A rendelet szerint a füstölő építményt vagy berendezést a szomszédos ingatlanokon álló lakóépületektől legalább 15 méter távolságban szabad létesíteni, valamint működtetni. A füstölési tevékenységet annak megkezdése előtt legalább huszonnégy órával, szóban vagy írásban a Városrendészetnek be kell jelenteni. A bejelentés elmulasztása, vagy a füstölés szabályainak megsértése esetén bírság szabható ki. Az új szabályok a már fennálló füstölő berendezésekre is vonatkoznak, ezeket is a rendeletnek megfelelően lehet használni a jövőben.

  Beszámolók, rendeletek, javaslatok

  A képviselő-testület elfogadta a város 2018-as környezetvédelmi beszámolóját, a távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet szövegét, és felülvizsgálta a város ifjúsági koncepciójának cselekvési tervét. Ez utóbbi összesen két tucat, a város fiatalsága érdekében tervezett, konkrét intézkedést tartalmaz. A képviselők elvi döntést hoztak az európai uniós pályázatok többletforrás-igényével kapcsolatban. Az előterjesztés arra tett javaslatot, hogy a több mint 400 millió forintra becsült költségnövekmény egészének fedezetére - legfeljebb az eredeti támogatási összeg 30 százalékáig - nyújtson be kérelmet az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé. A képviselők jóváhagyták az önkormányzat 2019-es közbeszerzési tervét, és megemelték a fogorvosi ügyeleti ellátásban részt vevő orvosok és asszisztensek óradíját.

  A testület részletes beszámolót hallgatott meg a vendéglátóhelyek és élelmiszerüzletek éjszakai nyitvatartásával összefüggő panaszok alapján alkotott intézkedési terv végrehajtásáról. A dokumentum tanúsága szerint az önkormányzat és a társhatóságok - többek között a rendőrség, a katasztrófavédelem és a kormányhivatal - az intézkedési terv tavaly novemberi elfogadása óta tucatnyi alkalommal ellenőrizték a vendéglátóhelyeket és élelmiszerüzleteket.

  Pályázatok, támogatások

  Több pályázat kiírásáról is döntött a város képviselő-testülete. Nyugdíjas szervezetek támogatására összesen 3 millió, egyházak támogatására 1 millió, míg a médiatevékenységet folytatók támogatására mintegy 2 és fél millió forintos keretösszeggel hirdet pályázatot az önkormányzat. Ugyancsak jelentős, összesen közel 23 millió forintos összeggel támogatja a város az utánpótlás-tevékenységet folytató sportszervezetek terembérletidíj-költségeit. Különböző alapítványok támogatására több mint egymillió forintot hagyott jóvá a grémium.

  Kitüntetések

  Március végi ülésén döntött a képviselő-testület a város legrangosabb elismerése, a Pro Civitate díj odaítélésről. A díszpolgári címmel együtt járó kitüntetést a gyöngyösi gasztroenterológia és endoszkópos laboratórium alapjait lerakó belgyógyász, gasztroenterológus főorvos, dr. Győri Imre, és a Palóc Néprajzi Magánygyűjtemény és Babakiállítást is üzemeltető Lovászné Juhász Rita népi iparművész veheti át a városnapi ünnepségen. A grémium a Heves megyéért kitüntető díjra Báryné Dr. Gál Editet, a Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeumának igazgatóját terjesztette fel. A kitüntetés odaítéléséről a Heves Megyei Közgyűlés dönt majd.


  Közösségi funkciók