3 °C

 
 

Gyöngyösön és Egerben rendezik a Diákolimpia IV. korcsoportos döntőjét az összevont labdajátékok versenyszámaiban. Városunk a kézilabda, a röplabda és a leány labdarúgás versenyeinek ad otthont.

Szúnyoggyérítés a városban

Szúnyoggyérítést végeznek Gyöngyös és Mátrafüred területén 2019. június 24-én a napnyugta utáni órákban.

Betyár ballagás

A Mátraháza-Sástón megrendezett első Mátrai Betyár Ballagás jól illeszkedett a „négyévszakos Mátra” koncepciójába, pontosabban szólva gyakorlatába.

Permetezik a platánfákat

A platánfák lemosó permetezését végzik a városban június 19-e és 23-a között.

Sohasem feledni - feladat és kötelesség

Hetvenöt éves a fájdalom és hetvenöt éves a megválaszolhatatlan kérdés: hogyan történhetett ez meg - fogalmazott Weisz Péter a gyöngyösi gettó kiürítésének évfordulóján rendezett megemlékezésen.

Bővebben
22/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-ai ülésén rendeletet alkotott a Gyöngyös Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

21/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-i ülésén rendeletet alkotott AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁRÓL.

20/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-i ülésén rendeletet alkotott a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

19/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-i ülésén rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL.

18/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. április 25-i ülésén rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSKÉPE VÉDELMÉRŐL szóló 16/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Bővebben

Térítési díjakról is döntöttek

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2019.03.29. péntek
 
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Egyebek mellett az intézményi térítési díjak mértékéről is döntött a gyöngyösi képviselő-testület márciusi ülésén. A képviselők a város legrangosabb kitüntetése, a Pro Civitate díj odaítéléséről is határoztak.

   

  Minimális mértékben emelkedő térítési díjak

  A nyersanyagárak növekedése miatt 2019. április 1-től tíz százalékkal emelkedik az étkeztetés napi intézményi térítési díja. A bölcsődékben és családi bölcsődében 445, míg az óvodákban 510 forint lesz a térítési díj mértéke. Hasonló mértékben emelkedik az étkezési térítési díj a Gyöngyös város közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott iskolákban is.

  Az inflációval megegyező mértékben emelkedik a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által fenntartott szociális ellátások térítési díja. Az ellátási formák közé tartozik többek között a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, hajléktalanok ellátása, de például az idősek bentlakásos otthonának működtetése is. A grémium támogatta, hogy a Visonta úti idősek klubja idén is térítésmentesen legyen igénybe vehető. A változások április elsején lépnek hatályba. Hasonló mértékben emelkedik - szintén április 1-től - a nappali ellátásokat és személyes gondoskodást nyújtó intézmények önköltségének mértéke.

  Többen lesznek jogosultak települési támogatásokra

  A képviselő-testület úgy döntött, 10 százalékkal megemeli több települési támogatás, így például a lakásfenntartási támogatás, a gyógyszertámogatás, a létfenntartási támogatás, temetési támogatás, tankönyv- és tanszertámogatás és az étkezési térítésidíj-támogatás jövedelmi értékhatárát. Az önkormányzat által nyújtott támogatások jövedelmi értékhatárát a vonatkozó rendeletek a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéhez kötik, ez azonban - ellentétben a minimálbérrel és a garantált bérminimummal - nem emelkedett az elmúlt években. Ennek hatásaként az igénylők egyre nagyobb része esett el a támogatási lehetőségtől, jövedelmük ugyanis - sok esetben csupán néhány száz forinttal - meghaladta a rendeletbe foglalt mértéket. A 10 százalékos emelés hatására többen élhetnek majd az önkormányzat által nyújtott támogatási lehetőségekkel.

  Megkezdődik az új tűzoltólaktanya építése

  Belátható közelségbe került az új, korszerű, minden igényt kielégítő tűzoltólaktanya építésének megkezdése - tájékoztatta a képviselő-testületet dr. Zólyomi Géza tűzoltó ezredes, a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője. A kirendeltségvezető elmondta: az új laktanya építésére 1,3 milliárd forint áll rendelkezésre, megtörtént a kivitelező kiválasztása, és a szükséges pluszforrást is jóváhagyta a kormány, így rövidesen kezdődhet az építkezés. A tűzoltólaktanya mellett sport- és rekreációs központ is épül, amelynek finanszírozására a Katasztrófavédelem gyűjtést indított. Zólyomi Géza a katasztrófavédelmi kirendeltség éves beszámolóját is ismertette a grémiummal. A dokumentumból kiderül, hogy 2018-ban közel ötven alkalommal többször vonultak ki a tűzoltók gyöngyösi tűzesetekhez, a riasztások nagy része azonban téves jelzésnek bizonyult: összesen 91 alkalommal vonultak hiába a tűzoltók. 2018-ban is visszatérő probléma volt a hulladékégetés az Erdélyi tér, Lőcsei utca, Gyergyói utca, Víg utca, Malom utca, Akaszka utca településrészeken. A szakemberek kérdésre válaszolva elmondták, hogy egy-egy ilyen vonulás költsége százezer forintos összegre rúg, a tűzoltók erőit pedig elvonja az oltás időpontjában keletkező egyéb tűzesetektől, balesetektől.

  Kötelező lesz előre bejelenteni a füstölést

  Évente legfeljebb négy napon át lehet húst füstölni Gyöngyösön a környezetvédelemről szóló rendelet módosítása után. A rendelet szerint a füstölő építményt vagy berendezést a szomszédos ingatlanokon álló lakóépületektől legalább 15 méter távolságban szabad létesíteni, valamint működtetni. A füstölési tevékenységet annak megkezdése előtt legalább huszonnégy órával, szóban vagy írásban a Városrendészetnek be kell jelenteni. A bejelentés elmulasztása, vagy a füstölés szabályainak megsértése esetén bírság szabható ki. Az új szabályok a már fennálló füstölő berendezésekre is vonatkoznak, ezeket is a rendeletnek megfelelően lehet használni a jövőben.

  Beszámolók, rendeletek, javaslatok

  A képviselő-testület elfogadta a város 2018-as környezetvédelmi beszámolóját, a távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet szövegét, és felülvizsgálta a város ifjúsági koncepciójának cselekvési tervét. Ez utóbbi összesen két tucat, a város fiatalsága érdekében tervezett, konkrét intézkedést tartalmaz. A képviselők elvi döntést hoztak az európai uniós pályázatok többletforrás-igényével kapcsolatban. Az előterjesztés arra tett javaslatot, hogy a több mint 400 millió forintra becsült költségnövekmény egészének fedezetére - legfeljebb az eredeti támogatási összeg 30 százalékáig - nyújtson be kérelmet az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé. A képviselők jóváhagyták az önkormányzat 2019-es közbeszerzési tervét, és megemelték a fogorvosi ügyeleti ellátásban részt vevő orvosok és asszisztensek óradíját.

  A testület részletes beszámolót hallgatott meg a vendéglátóhelyek és élelmiszerüzletek éjszakai nyitvatartásával összefüggő panaszok alapján alkotott intézkedési terv végrehajtásáról. A dokumentum tanúsága szerint az önkormányzat és a társhatóságok - többek között a rendőrség, a katasztrófavédelem és a kormányhivatal - az intézkedési terv tavaly novemberi elfogadása óta tucatnyi alkalommal ellenőrizték a vendéglátóhelyeket és élelmiszerüzleteket.

  Pályázatok, támogatások

  Több pályázat kiírásáról is döntött a város képviselő-testülete. Nyugdíjas szervezetek támogatására összesen 3 millió, egyházak támogatására 1 millió, míg a médiatevékenységet folytatók támogatására mintegy 2 és fél millió forintos keretösszeggel hirdet pályázatot az önkormányzat. Ugyancsak jelentős, összesen közel 23 millió forintos összeggel támogatja a város az utánpótlás-tevékenységet folytató sportszervezetek terembérletidíj-költségeit. Különböző alapítványok támogatására több mint egymillió forintot hagyott jóvá a grémium.

  Kitüntetések

  Március végi ülésén döntött a képviselő-testület a város legrangosabb elismerése, a Pro Civitate díj odaítélésről. A díszpolgári címmel együtt járó kitüntetést a gyöngyösi gasztroenterológia és endoszkópos laboratórium alapjait lerakó belgyógyász, gasztroenterológus főorvos, dr. Győri Imre, és a Palóc Néprajzi Magánygyűjtemény és Babakiállítást is üzemeltető Lovászné Juhász Rita népi iparművész veheti át a városnapi ünnepségen. A grémium a Heves megyéért kitüntető díjra Báryné Dr. Gál Editet, a Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeumának igazgatóját terjesztette fel. A kitüntetés odaítéléséről a Heves Megyei Közgyűlés dönt majd.


  Közösségi funkciók