3 °C

 
 
Gyöngyösi Újság 2018 december

Online is elérhető a Gyöngyösi Újság 2018 decemberi száma.

Jézus megtanította, hogyan lesz értékes minden emberi élet

Béke, szeretet és egymás tisztelete - ezek voltak a városi karácsonyi ünnepség központi gondolatai. A Szent Bertalan-templomban rendezett ceremóniát követően meggyújtották a gyertyákat a város karácsonyfáján. Egymás tiszteletének fontosságára hívta fel a figyelmet beszédében Hiesz György polgármester a Szent-Bertalan templomban rendezett városi karácsonyi ünnepségen.

A közbiztonság javítása érdekében hozott döntéseket a testület

Új térfigyelők kamerákról és a déli iparterületre vezető kerékpárút tervezéséről is döntött idei utolsó ülésén Gyöngyös képviselő-testülete, amely számos kitüntetés odaítéléséről is döntött.

Tudnivalók a kéményseprésről

Megyénk teljes területén, minden településén a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei végzik el.

Ünnepi hulladékszállítási menetrend

A hulladékszállítás rendje Gyöngyösön az év végi ünnepi időszakban.

Bővebben
44/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2018. november 29-i ülésén rendeletet alkotott a PARKOLÁSRÓL szóló 4/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

43/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2018. november 29-i ülésén rendeletet alkotott Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

42/2018.(X.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2018. október 25-i ülésén rendeletet alkotott a PARKOLÁSRÓL szóló 4/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

41/2018.(X.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2018. október 25-ei ülésén rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

Lakossági tájékoztató

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Felsőhíd utca, Vasöntő utca, Gábor Áron utca valamint a Platán utca déli szakaszán 2018. október 25. és 2018. december 20. között szennyvízcsatorna építési munkát végez a Mészáros és Mészáros Kft., illetve az általa megbízott alvállalkozó.

Bővebben

Tájékoztató a kutak engedélyezéséről

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2018.11.14. szerda
 
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Tájékoztató az engedély nélkül létesített, lakossági célú vízigényt kielégítő háztartási kutak fennmaradási engedélyezéséről.

   
   

  A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében kút létesítéséhez és üzemeltetéséhez, valamint a megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Az engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon megvalósított vízilétesítményekre vonatkozóan, a jogszabályi feltételek teljesítése esetén az engedélyező hatóság fennmaradási engedélyt adhat és ezzel egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését írja elő a létesítőnek. A természetes személyre kiszabott bírság összege maximum 300.000 Ft-ot.

  A törvény értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül létesített kutat, ha

   a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi és

   az engedély megadásának feltételei fennállnak.

  A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdése értelmében a jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

   legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet felhasználásával üzemel

   épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal rendelkező ingatlanon van

   házi ivóvízigény, vagy háztartási vízigények kielégítését szolgálja

   nem gazdasági célú vízigény

   nem érint a vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt hidrogeológiai védőidom, védőterületet.

  Minden, a fenti feltételektől eltérő kút engedélyezése a területileg illetékes területi vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik.

  Gyöngyös város területe ivóvízbázis lehatárolt védőterületén van, ezért a Gyöngyös város teljes belterületén lévő engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak fennmaradási engedélyét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól – 3525 Miskolc, Dózsa György út 15. - kell megkérni.

  Mátrafüred, Sástó, Mátraháza és Kékestető településrészeken lévő háztartási kutak fennmaradási engedélye iránti kérelmet Gyöngyös Város Jegyzőjéhez - 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. - kell benyújtani.

  Az ásott és fúrt kutak fennmaradása iránti kérelem kizárólag írásban terjeszthető elő, azaz postai úton, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer útján. Az elektronikus levélcímről – e-mail – érkező beadványok nem felelnek meg az írásos kapcsolattartás követelményeinek.

  A fenti feltételeknek megfelelő háztartási kutak vízjogi fennmaradási engedély iránti kérelem adatait a mellékelt KÉRELEM adatlap tartalmazza, ez benyújtható mind a jegyző, mind a területi vízügyi igazgatóság eljárásához.

  A kútra az ingatlan tulajdonosának a fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja, ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt. Amíg a vízilétesítmény létezik, azaz nem kerül szakszerűen eltömedékelésre, addig az engedélyezési eljárást le kell folytani. Meglévő kutat szintén engedély birtokában lehet megszüntetni.

  Fúrt kút esetén a kút műszaki adatainak igazolását a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti szakképesítéssel és jogosultsággal rendelkező vízkútfúró szakember végezheti, az ő jogosulságát kell a KÉRELEM 8. pontjában feltüntetni. A minősített vízkútfúrók elérhetőségéről a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének honlapján - https://www.vizkutfurok.hu/index.html - tájékozódhatnak.

  A KÉRELEM adatlap 9. pontja szerinti nyilatkozatot vízkútfúró, vagy vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület vízkészletgazdálkodási építmények tervezése részszakterületre jogosultsággal rendelkező – VZ-VKG jelű - szakmagyakorló írhatja alá. A VZ-VKG jelű tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberek névjegyzéke a Magyar Mérnöki Kamara honlapján – https://www.mmk.hu/kereses/tagok - érhető el, ahol a szakmagyakorlási kategóriák szerinti keresésnél a VZ-VKG szakterületet kell kiválasztani. A találatok szűkíthetők Heves megye kiválasztásával a cím szerinti keresésnél.

  Tájékoztatásul közöljük, hogy folyamatban van a vízgazdálkodási törvény módosítására irányuló törvényjavaslat, mely szerint mentesülne a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a kút létesítő, vagy üzemeltető, aki az engedély nélkül létesített kút vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2020. december 31-ig kérelmezi. A törvényjavaslatot a Parlament még nem tárgyalta.

  Gyöngyös, 2018. 11. 14.

  Gyöngyös Város Jegyzője nevében és megbízásából
  Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság


  Közösségi funkciók