3 °C

 
 
13/2021.(III.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. március 26-án rendeletet alkotott az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

12/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.

10/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

9/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 27/2010. (XII.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

Bővebben


Óvoda-felújításra pályázik a város

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2017.04.28. péntek
 
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Két óvoda felújítására is pályázatot nyújt be a gyöngyösi önkormányzat – derült ki a város képviselő-testületének áprilisi ülésén. A tanácskozáson a képviselők döntöttek egyebek mellett a hulladékgazdálkodási társulás megalakításáról, a könyvtár önállósodásáról, és több önkormányzati rendeletet is módosítottak.

   
   

  Óvodafelújításra is pályáznak

  A testület úgy döntött, pályázatot nyújt be az Epreskert Úti Tagóvoda felújítására és a Fecske Úti Tagóvoda konyhájának korszerűsítésére. Nyertes pályázat esetén az Epreskert úti intézményben közel 35 millió forintos beruházás valósulhat meg, míg a Fecske úton 24 millió forintot köthetne a város a konyha fejlesztésére. A hazai forrású pályázatokon a beruházások költségeinek ötven százalékát nyerheti el az önkormányzat.

  A csütörtöki ülésen az is kiderült, hogy elindulhat a „Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” című projekt tervezése. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló beruházás a város százszázalékos csatornázottságát célozza, beleértve a Petőfi utcai gerincvezeték megépítését, és a szennyvíztelep korszerűsítését is.

  A grémium annak érdekében, hogy a Szent Bertalan-templom toronysisakjainak helyreállítása és az épület déli tornyába tervezett kilátónak az építése ne szenvedjen késedelmet, elfogadta a beruházás jóváhagyási tervét, ami alapján meg lehet kezdeni a kivitelezési és tervezési munkák közbeszerzési eljárását. A száz évvel ezelőtt pusztító nagy tűzvészben leégett barokk toronysisakok helyreállítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében európai uniós pályázatot nyújtott be az önkormányzat, amelyet azonban még nem bíráltak el. A mostani döntés lehetővé teszi, hogy a támogatásról szóló döntés után azonnal elkezdődhessenek a kivitelezési munkák, így a toronysisakok helyreállítása az 1917-es nagy tűzvész százéves centenáriumának évében megkezdődhetne.

  Önálló intézmény lesz a könyvtár

  A képviselők elfogadták a könyvtár önállósodásáról szóló előterjesztést. A 2007 óta a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ részeként működő Vachott Sándor Városi Könyvtár 2017. július elsejétől önálló intézményként működik majd. A Hermann Lipót-hagyatékot is kezelő és a Huszár Lajos Éremtárnak is otthont adó intézmény igazgatói posztjának betöltésére az önkormányzat május elején pályázatot ír ki.

  Megalakul a hulladékgazdálkodási társulás

  A grémium elfogadta a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodását. A hulladékgazdálkodási feladatok ellátására szerveződő társulás Gyöngyös gesztorságával a Gyöngyösi járás településeinek, valamint néhány nógrádi településnek a részvételével jöhet létre. A társulást az önkormányzat azért hívja életre, hogy a későbbiekben nagyobb eséllyel fejleszthesse a közszolgáltatást.

  Rendelet-módosítások

  A grémium módosította a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendeletet. A bölcsődei térítési díjakat a jogszabály 235 forintos napidíjban állapítja meg az eddig havi szinten meghatározott összeggel szemben, annak érdekében, hogy a ténylegesen fizetendő díjat a hiányzások figyelembevételével lehessen megállapítani. A rendelet módosítása rendezte az általános iskolás korú gimnáziumi tanulók étkezését is, akik ezentúl ugyanúgy napi háromszori étkezést igényelhetnek, mint általános iskolában tanuló kortársaik.

  A közterülethasználatról szóló rendelet módosításával a testület mérsékelte a belvárosi közterület-használatért fizetendő díjakat, ugyanakkor szigorította a zöldterületek használatának szabályait. Fontos változás, hogy a Fő téren legfeljebb ötven négyzetméteres teraszt lehet kialakítani, azt is a vendéglátóhelyek homlokzatához kapcsolódva. Ennek érdekében a polgármesteri hivatal egyeztetést kezdeményezett az illetékes hatóságokkal. A testület zárt ülésen tárgyalt a közterület-használati díj megfizetése nélkül üzemelő belvárosi teraszok kérdéséről. Mint a napirend tárgyalása során kiderült, az üzemeltetők vállalták a hátralék megfizetését, és a teraszok hatályos szabályozás szerinti átalakítását. Az önkormányzat a jogi, gazdasági és városképvédelmi érdekek érvényesítését szem előtt tartva a tárgyalások során konszenzusra törekedett, ezért a büntetési tételeket elengedte, de a megállapodásokban rögzített feltételek be nem tartása esetén végső megoldásként a kényszerbontást is kész érvényesíteni.

  A képviselő-testület az önkormányzat lakásrendeletét is módosította. A változtatások lehetőséget teremtenek arra, hogy a lakásbérleti jogok elcserélhetők legyenek, s szabályozzák egyebek mellett a kiköltözés körülményeit, és a bérleti jogviszony meghosszabbításának lehetőségét. A módosított rendelet hatályba lépése után a lakóknak nem kell majd újra pályázniuk, ha a bérleti jogviszony lejárta előtt harminc nappal kérelmet nyújtanak be a jogviszony meghosszabbítására. A testület tárgyalt arról is, hogy a kedvező anyagi körülmények között élők magasabb bérleti díjat fizessenek, erről azonban egyelőre nem döntöttek, egy későbbi ülésen térnek vissza a kérdésre.

  Pályázatok, támogatások

  A grémium összesen 650 ezer forinttal támogatott különböző alapítványokat a polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői keretek terhére, és döntött az utánpótlásneveléssel foglalkozó sportegyesületek teremdíj-támogatásáról is. Az öt érintett sportegyesület állami vagy egyházi fenntartású intézmények számára fizetendő terembérleti költségeit az idei évben összesen 13 és fél millió forinttal támogatja az önkormányzat.

  A testület 700 ezer forinttal járult hozzá az ifjúsági koncepcióból eredő feladatok megvalósításához. Az összeg többek között városi diákkártya bevezetésére, különböző rendezvények megtartására és az év tanára verseny díjazására szolgál majd.

  A testület döntött egyházi jogi személyek számára pályázat kiírásáról kétmillió forintos keretösszeggel, és a nyugdíjas szervezetek számára kiírt pályázatra beérkezett pályázatok elbírálásáról is. Az önkormányzat tizenhárom szervezet számára összesen hárommillió forint támogatást biztosít.

  Üdvözlő installáció és emléktábla

  A képviselők támogatták a 3-as számú főút bevezető szakaszának körforgalmi csomópontjában kialakítandó üdvözlő installáció terveit. A mátrai borvidéket népszerűsítő, hordóból, szőlőprésekből és szőlőtőkékből álló alkotás megvalósításáról végleges döntés az installáció költségeinek megismerése után születhet. A terveket a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület hozta a testület elé.

  Gyöngyös Város Barátainak Köre a mátrai turizmus 130 éves évfordulója alkalmából emléktábla elhelyezését tervezi a Hanisz Imre téren, a volt városháza helyén, ahol 1887-ben Hanák Kolos vezetésével megalakult a Magyarországi Kárpát Turista Egyesület Mátra Osztálya. Az emléktábla elhelyezésével a képviselők egyetértettek.

  Rendvédelmi beszámolók

  A képviselő-testület meghallgatta és elfogadta a Gyöngyösi Rendőrkapitányság beszámolóját a város közbiztonsági helyzetéről. Mint a dokumentumból kiderült, a regisztrált bűncselekmények száma 2016-ban mintegy 9 százalékkal emelkedett az előző évi adatokhoz viszonyítva. Gyöngyösön 2016-ban közel ezer bűncselekményt regisztráltak, a nyomozások eredményességi mutatója pedig több mint két százalékkal, közel 60 százalékra emelkedett. Balogh Tibor rendőrkapitány az ülésen elmondta, a rendőrég a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, így kívánja a bűncselekmények számát csökkenteni. A rendőrség vezetője kitért arra is, hogy az önkormányzat által bővített, immár ötven közterületi kamerából és tizenegy rendszámfelismerő kamerából álló megfigyelő rendszer jelentősen segíti a munkájukat. Kérdésre válaszolva a kapitány beszélt arról is, hogyan lépnek fel a városban szabálytalanul kéregetők ellen. Mint elmondta: aki közterületen kéreget, szabálysértést követ el, vele szemben a rendőrök és a közterület-felügyelők is intézkedhetnek. A rendőrség ennek érdekében több esetben civil ruhás járőröket is bevet. A képviselők a gyöngyösi és a mátrafüredi polgárőr szervezetek beszámolóját is elfogadták. A negyvenöt tagot számláló Gyöngyösi Polgárőrség 2016-ban több mint négyezer órát töltött szolgálatban, míg a huszonkét tagú Mátrafüredi Új Polgárőrség több mint hétszáz órát teljesített. Egy harmadik rendvédelmi szerv, a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal részeként működő Városrendészet beszámolóját is elfogadták a képviselők. A beszámoló szerint a közterület-felügyelők közel ötezer esetben figyelmeztettek szabálytalankodókat 2016-ban, helyszíni bírságot több mint hatszáz alkalommal szabtak ki, kétszáz esetben pedig feljelentéssel éltek. A büntetések nyomán befizetett összeg meghaladja a hétmillió forintot. A mezei őrszolgálat több mint négyszáz esetben szabott ki bírságot 2016-ban – számol be a dokumentum.

  Kitüntetések

  A képviselő-testület döntött a „Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa” kitüntetés odaítéléséről. Az elismerést idén Solymosi Lajosné, a Katona József Úti Tagóvoda vezetője, Vinczéné Mádi Magdolna, a Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola intézményvezetője, valamint Köves Péter, a Berze Nagy János Gimnázium testnevelőtanára, a Gyöngyösi Kézilabda Klub utánpótlásedzője veheti át a városi pedagógusnapi ünnepségen. A testület posztumusz Pro Civitate-díjban részesítette Kecskés Péter tanárt, szőlész-borászt, újító-feltalálót, aki megalkotta a Kecskés-féle fedő és nyitó ekét, sikeres peronoszpóra előrejelző-rendszert hozott létre, kidolgozta a Sárhegy szőlőkultúrájának felújítási tervét, borospincéjében pedig író-olvasó találkozókat szervezett.

  A kitüntetésekről szóló rendelet módosításával a testület lehetővé tette, hogy a „Gyöngyös Közszolgálatáért” kitüntetést a rendvédelmi dolgozók számára is odaítélhesse a grémium. Arról is döntöttek, hogy a „Gyöngyös Város Gazdaságáért” díjat és az „Év Sportolói” kitüntetéseket a városi karácsonyi ünnepség helyett az év elején adják át.


  Közösségi funkciók