3 °C

 
 
1/2021. (I.10.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. január 10-én rendeletet alkotott A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN ALKALMAZANDÓ VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁTÁRÓL.

40/2020.(XII.18.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2020. december 18-án rendeletet alkotott EGYES, TEMETKEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

39/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2020. december 17-én rendeletet alkotott A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 21/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

Közlemény

A Kőkút úti telephely környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása keretében történő közmeghallgatásról.

37/2020.(XII.4.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2020. december 4-én rendeletet alkotott A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 27/2010. (XII.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

Bővebben


Megkezdődött a költségvetés tervezése

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2016.11.30. szerda
 
Utoljára módosítva: 2016-11-30 14:42
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  A 2017-es költségvetési koncepció első fordulós tárgyalásával kezdődött a jövő évi büdzsé tervezése Gyöngyösön. A város képviselő-testülete novemberi ülésén a helyi adórendelet módosításáról, pályázatokról és támogatásokról is döntött, a sportcsarnok utcáját pedig Kiss Péterről nevezte el.

   

  A képviselő-testület első fordulóban tárgyalta a város 2017-es költségvetésének koncepcióját, amely a jövő évi büdzsé tervezésének főbb szempontjait tartalmazza. A tervezet szerint az önkormányzat fenn kívánja tartani a megfontolt és takarékos gazdálkodást, keresve és kihasználva minden lehetőséget, amely külső forrás bevonását eredményezheti. A dokumentum az általános elvek és az áthúzódó kötelezettségvállalások megtervezése mellett fejlesztési elképzeléseket is tartalmaz, azonban a költségvetés végleges elfogadásáig még sok ponton változhat. Mindazonáltal néhány konkrét kötelezettségvállalást is elfogadott a grémium, amely támogatta az idei, szilveszteri tűzijáték megrendezését, és hozzájárulást biztosított a Városszépítő- és Védő Egyesületnek a Falu és Városvédők Országos Konferenciájának megrendezéséhez. Ugyancsak elfogadta a testület a javaslatot a legnagyobb adózók éves ingyenes parkolókártyájának biztosítására.

  Nem emelkednek az adók

  Az önkormányzat 2017-ben nem emeli a helyi adók mértékét, két ponton azonban módosította a rendeletét. A 70. életévüket betöltött gyöngyösi lakosok továbbra is mentesülnek az adó megfizetése alól, ezentúl azonban nem csak arra az ingatlanra érvényesíthetik a kedvezményt, amely a lakcímkártyájukban szerepel. Így azok is részesülhetnek az adómentességben, akik egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt segítségre szorulnak, s a gyermeküknél laknak, vagy akik valamilyen bentlakásos otthonban részesülnek ellátásban. Szintén változás, hogy a vállalkozások a korábbi egymillió helyett hárommillió forintig rendelkezhetnek a helyi iparűzési adójuk meghatározott célra való felajánlásáról.

  Bérfelzárkóztatás

  A testület elfogadta a polgármesteri hivatalban dolgozók illetmény- és béremeléséről szóló javaslatot. Az emeléssel az volt a testület célja, hogy a köztisztviselők és közalkalmazottak bérét közelítse az állami tisztségviselők béréhez, amely emelkedett az elmúlt időszakban, ellentétben az önkormányzati dolgozókéval, hiszen a köztisztviselői illetményalapban 2008 óta nem volt változás.

  Felújítják a Fecske úti óvodát

  A képviselő-testület még februárban különített el mintegy tizenhárommillió forintot a Fecske Úti Tagóvoda felújítását célzó pályázat önerejének biztosítására. A pályázaton az önkormányzat nem nyert, ezért most a testület úgy döntött, hogy az önerő összegéből a felújítások arányos részét végezze el az önkormányzat. A konyha felújítását és eszközbeszerzést is tartalmazó fejlesztés megvalósításával a Városgondozási Zrt.-t bízta meg a grémium.

  Elektromos töltőállomások

  A testület még októberben döntött arról, hogy pályázni kíván a Jedlik Ányos Terv keretében három elektromos töltőberendezés kialakítására. Most a helyszínekről döntöttek a képviselők. Az elektromos üzemű gépjárművek töltésére alkalmas úgynevezett C típusú rapidtöltő – amelynek töltési ideje tizenöt perc – a 3-as számú főúton található MOL töltőállomás mögött, a Ringsted úton lesz majd, míg a lassabb – mintegy ötvenperces – töltési időt biztosító állomások egyikét a 24-es főút mentén, a felsővárosi temető környékén, másikát pedig a zsinagóga közelében helyezik el.

  Utcát neveznek el Kiss Péterről

  A volt honvédségi laktanya területén több utca is név nélkül állt ezidáig, így például annak a közterületnek sem volt neve, amelyről a Dr. Fejes András Sport- és Rendezvénycsarnok nyílik. Ezt az utcát Kiss Péterről, a Kancsendzöngán tragikus körülmények között elhunyt gyöngyösi hegymászóról nevezte el a testület. A Honvéd utca folytatását illetve a Bethlen Gábor utca folytatását megegyező névvel látta el a testület.

  Korszerűsítenék a közvilágítást

  A képviselő-testület úgy döntött, megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a város lámpatesteit LED-es világítótestekre cserélje le. A mintegy 4000 lámpatestet érintő beruházás jelentős energiamegtakarítást eredményezne. A továbbiakról a tervezés után dönthet majd a grémium.

  Támogatások

  A képviselők támogatták a sporttámogatási tartalék keret terhére Gyöngyös Város Óvodái kérelmét fejlesztési eszközök beszerzésére, illetve a Special Extrém Sportegyesület terveit az extrém sportpálya bekerítésére. A grémium több alapítvány támogatásáról is döntött.

  Ingatlancsere

  Az önkormányzat újabb lépést tett az új tűzoltólaktanya megvalósítása felé. Az új latanya építéséhez átadott területért cserébe az önkormányzat korábban a Zrínyi u. 3. szám alatti állami tulajdonú ingatlant jelölte meg csereingatlanként, ezt azonban az állam nem tudja az önkormányzatnak átadni, mert a járási hivatal igényt tart rá. A keddi döntés szerint a Mátrafüreden található diáküdülő, és egy, a főiskola közelében fekvő beépítetlen terület lesz a cserealap. Ez utóbbi telket lakópark építése céljából adná tovább az önkormányzat.

  Átsorolások

  A grémium hozzájárult az önkormányzat rendezési tervének módosításához. Erre egyrészt az Észak-kálváriaparti lakóterület további bővítése, másrészt az ipari parkban egy tervezett fejlesztés végrehajtása, harmadrészt a felsővárosi temető új kiszolgáló épületének megépítése miatt volt szükség. Az Észak-Kálváriapartot érintő döntéssel egy új játszótér is létrejöhet a lakóparkban, a tulajdonosok ugyanis az átsorolás fejében területeik egy részét felajánlották az önkormányzatnak közpark, játszótér építése céljából.

  Új 56-os emléktábla épülhet

  A grémium keddi határozata szerint az önkormányzat legfeljebb ötmillió forint értékben nyújt be pályázatot az 1956-os emlékmű és környezete helyreállítására, valamint egy a forradalom gyöngyösi szereplőinek emléket állító tábla elhelyezésére. A pályázat része egy emlékszoba és kiállítás létrehozása is.

  Marad a Máltai Mátrafüreden

  A képviselők újabb egy évre kötöttek ellátási szerződést a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, amely így 2017-ben is vállalja a mátrafüredi idősek nappali ellátását, valamint gondoskodik a Gyöngyös területén élők bentlakásos elhelyezéséről. Az eddigiekhez hasonlóan tíz-tíz férőhellyel biztosítja a szolgáltatást a szeretetszolgálat. Ugyancsak meghosszabbította szerződését az önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal az úgynevezett „Komplex Telepprogram” fenntartására. Az északnyugati városrész rehabilitációját célzó, európai uniós támogatású program 2015. végén zárult, a 2016-os után a 2017-es a második fenntartási év lesz. A programot öt évig kell fenntartania kötelezően az önkormányzatnak.

  Fapótlás

  A testület úgy döntött, hogy a 2016-ban kivágott 186 pótlását legfeljebb tízmillió forint értékben végzi el jövőre, a 200 fa pótlásának munkáiba pedig a közcélú foglalkoztatottakat is bevonja.

  Tovább csökkent a népesség

  A testület elfogadta a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának beszámolóját a járás 2015-ös egészségügyi helyzetéről. A dokumentumból kiderül, hogy a járás népessége az elmúlt évek tendenciáját követve tovább csökkent: 2013 és 2014 decembere között 1,17%-kal. A leggyakoribb halálozási okok között a nőknél és a férfiaknál egyaránt a rosszindulatú daganatok állnak az első helyen, a második legtöbb áldozatot a keringési rendszer betegségei szedik. Egy másik beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről és az Egészségügyi Kerekasztal éves munkájáról szólt. Gyöngyösön az alapellátás 16 felnőtt háziorvosi körzet, 6 házi gyermekorvosi körzet, 8 vegyes fogorvosi körzet, iskola-egészségügyi ellátás, 9 területi védőnő, 7 iskolavédőnő, anyatejgyűjtő állomás, fogászati ügyelet, fogászati röntgen és központi orvosi ügyelet biztosításával valósult meg.


  Közösségi funkciók