3 °C

 
 
Tájékoztatás Gyöngyös város új településrendezési eszközei elfogadásáról

Tájékoztatom a lakosságot, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, valamint vallási közösségeket, mint partnereket, hogy Gyöngyös város új településrendezési eszközei (településszerkezeti és szabályozási terv), valamint az azokhoz kapcsolódóan elkészített környezeti vizsgálat a Képviselő-testület októberi ülésén elfogadásra került.

34/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2020. november 12-én rendeletet alkotott A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN ALKALMAZANDÓ VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKRŐL.

Közszolgálati jelentés

Gyöngyös Város felelősségi körébe tartozó (menetrendszerinti helyi) autóbuszos személyszállítási közszolgáltatásról szóló 2019. évi adatok közzététele.

33/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. október 29-i ülésén rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL.

32/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. október 29-i ülésén rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROS JELKÉPEIRŐL ÉS NÉVHASZNÁLATÁRÓL.

Bővebben


Kitüntetésekre várják a felterjesztéseket

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2016.09.29. csütörtök
 
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  November 1-jéig várja a gyöngyösi önkormányzat a javaslatokat a „Gyöngyös Város Kultúrájáért” kitüntetésre, valamint a fiatalok számára odaítélhető négy kitüntetésre.

   

  A „Gyöngyös Város Kultúrájáért” kitüntetés azon személyeknek és közösségeknek adható, akik/amelyek Gyöngyös város kulturális életében kiemelkedő munkát végeztek vagy jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a városi kulturális élet színvonalának emeléséhez. Azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a kulturális munka irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, akik művészetükkel, alkotó- és szervező munkájukkal magas színvonalon járultak hozzá a város kulturális, művészeti értékeinek ápolásához, jelentős gazdagításához, országos és nemzetközi megismertetéséhez. Azoknak, akik elméleti és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárultak a város építészeti kultúrájának alakításához, védelméhez, megóvásához, műemlékvédelméhez.

  A kitüntetés adományozására javaslatot tehet bármely gyöngyösi választópolgár, a képviselő-testület bármely bizottsága, a gyöngyösi székhelyű, illetve tevékenységét Gyöngyösön kifejtő civil, vagy gazdálkodó szervezet, alapítvány, valamint intézményi érdekképviseletek.

  A kitüntetésből évente legfeljebb kettő adományozható. A kitüntetéssel emlékplakett vagy emlékérem, oklevél, valamint – egyéni és csoportos kitüntetés esetében is – pénzjutalom jár.

  A kitüntetések átadására minden évben a Magyar Kultúra Napja alkalmából kerül sor.

  A „Gyöngyösi Fiatalok a Tudásért”, a „Gyöngyösi Fiatalok a Művészetekért”, a „Gyöngyösi Fiatalok a Sportért”, illetve a „Gyöngyösi Fiatalok a Közösségért” elnevezésű kitüntetések azoknak a fiataloknak adományozhatók, akik a tanulmányokban, a művészetekben, sportban, közösségi munkában a felterjesztés időpontját megelőző időszakban kimagasló eredményt értek el. A kitüntetés Gyöngyösön élő, vagy városunkban tanulmányokat folytató, sportoló, alkotó, közösségi munkában aktívan tevékenykedő, továbbá településünkről elszármazott fiatalnak - legfeljebb 30 éves koráig - adományozható.

  Évente összesen négy, kategóriánként egy kitüntetés odaítélésére kerülhet sor. Kategórián belül lehetőség van megosztott kitüntetés odaítélésére is.

  A kitüntetés adományozására javaslatot tehet bármely gyöngyösi választópolgár, a képviselő-testület bármely bizottsága, a gyöngyösi székhelyű, illetve tevékenységét Gyöngyösön kifejtő civil, vagy gazdálkodó szervezet, alapítvány, az intézményi diákönkormányzatok, az intézmények vezetői, pedagógusai, az iskolaszékek, intézményi tanácsok, az érdekképviseletek, a sportegyesületek.

  A kitüntetés átadására a Városi Diáknapon, ünnepélyes keretek között kerül sor. A kitüntetés adományozását - valamennyi kitüntetett részére átadásra kerülő - emlékplakett vagy emlékérem és díszes oklevél tanúsítja. Az elismeréssel pénzjutalom is átadásra kerül.

  A kitüntetésekre a felterjesztések beadási határideje 2016. november 1. Az írásban foglalt, indoklással ellátott javaslatokat Hiesz György polgármesternek kell benyújtani (Polgármesteri Hivatal, Gyöngyös, Fő tér 13.)

  A kitüntetési felhívások letölthetők a kapcsolódó dokumentumok közül.


  Közösségi funkciók