3 °C

 
 
9/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 27/2010. (XII.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

8/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN ALKALMAZANDÓ VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKRŐL.

6/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 4-én rendeletet alkotott a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 4-én rendeletet alkotott A RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK OKOZTA KÁROK ENYHÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ TÁMOGATÁSRÓL.

7/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 19-én rendeletet alkotott A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 27/2010. (XII.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

Bővebben


Rendelet-változtatásokról döntöttek a képviselők

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2015.06.26. péntek
 
Utoljára módosítva: 2015-06-26 14:27
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  A nyári szünet előtti utolsó ülésén közel negyven előterjesztést tárgyalt meg a gyöngyösi képviselő-testület, és több önkormányzati rendeletet is módosított.

   

  A képviselő-testület módosította környezetvédelmi rendeletét, ezzel pedig az égetésre vonatkozó szabályokat. Július elsejétől égetni csak az 500 négyzetmétert meghaladó méretű kertes lakóingatlanokon valamint azokon az ingatlanokon lehet, amelyekről nem szállítják el a hulladékot. A növényi, kerti hulladékot április és október hónap utolsó csütörtökén és vasárnapján lehet elégetni az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak betartása mellett, és csak abban az esetben, ha a szélirány nem a város felé fújja a füstöt. Egyéb esetben Gyöngyös város közigazgatási területén továbbra is tilos a zöldhulladék égetése. A városban egyébként minden feltétel adott ahhoz, hogy ne kellejen a növényi hulladékok égetésével veszélyeztetni az emberi egészséget, hanem azok komposztálással hasznosuljanak, mivel

 • a gyöngyösi szennyvíztisztító telepen üzemelő komposztáló a városban keletkező teljes, közterületi és lakossági zöldhulladék mennyiséget képes hasznosítani,
 • a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás keretében a családi házak tulajdonosai számára évente 9 alkalommal biztosított a zöldhulladék külön díjtétel nélküli, szervezett gyűjtés keretében történő, mennyiségi korlát nélküli elszállítása,
 • a szennyvíztisztító telep bejáratánál folyamatosan rendelkezésre áll konténer a város közigazgatási területén keletkező növényi hulladékok ingyenes, mennyiségi korlát nélküli fogadására.
 • Ugyancsak módosították a júniusi ülésen a város hulladékgazdálkodási rendeletet, amely már tartalmazza a házhoz menő szelektív gyűjtés részleteit. Az ügyben az önkormányzat korábban közmeghallgatást tartott, ahol érdemi kifogások nem merültek fel, így a házhoz menő szelektív gyűjtés bevezethetővé vált. Az ehhez szükséges, pályázati úton beszerzett edények kiosztását a szolgáltató Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft. már megkezdte, és azoknál, akik átvették az edényeket, az ütemterv szerint elindult a szolgáltatás. A társasházi ingatlanok esetében azonban az edények elhelyezésére több idő áll rendelkezésre, ezeken a helyeken csak 2016. január 1-étől szállítják el a szelektíven gyűjtött hulladékot. Az üveghulladék gyűjtése továbbra is a gyűjtőszigeteken történik majd, amelyeket az élelmiszer áruházak közelében helyeznek majd el.

  A képviselő-testület módosította a műemlék ingatlanok felújításához igényelhető támogatások szabályait. A különféle védettségi osztályokba tartozó ingatlanokra július elsejétől egységes támogatási rendszer vonatkozik, így a támogatások igénylése egyszerűbbé és átláthatóbbá válik. Ugyancsak fontos változás, hogy július elsejétől a városképi jelentőségű ingatlanok felújítására is igényelhető támogatás. Az új szabályozás célja, hogy a város műemlék épületei megszépüljenek, függetlenül attól, milyen tulajdonban vannak.

  A grémium döntött arról is, hogy az idősek nappali ellátására új intézményt hoz létre, amennyiben erre a célra pályázati lehetőség nyílik. Jelenleg a Visonta út 2. szám alatt, 40 férőhellyel működik hasonló intézmény, amelynek azonban csak 50 százalékos a kihasználtsága, mert a város északi területein élők számára nehezen megközelíthető. A mostani döntést igényfelmérés előzte meg, mely során a 205 megkérdezett közül 89-en nyilatkoztak úgy, hogy igénybe vennének egy nappali ellátást biztosító intézményt, amennyiben az a városközponthoz közel létesülne. A képviselő-testület döntése értelmében a Dózsa György úton 30 férőhelyes nappali ellátást biztosító intézmény létesül, melynek kialakítási költségeit pályázati úton teremti elő az üzemeltető Kistérségi Humán Szolgáltató Központ.

  A képviselő-testület módosította a gyöngyösi önkormányzat lakásrendeletét, annak érdekében, hogy a lakbérhátralékkal rendelkezők könnyebben törleszthessék adósságukat. A csütörtöki döntés szerint azok a jogcím nélküli lakáshasználók, akiknek bérleti jogviszonya kizárólag díjhátralék miatt szűnt meg, lehetőséget kapnak arra, hogy mentesüljenek a büntető díjak alól, ha a lakbérhátralékukat egy összegben vagy részletekben megfizetik. Így a nehéz helyzetbe került családok lehetőséget kapnak arra, hogy kitörjenek az adósságspirálból.

  Enyhített a grémium a lakásteremtési támogatások igénylési feltételein, így a magasabb keresettel rendelkező házaspárok is élhetnek majd a lehetőséggel, a támogatás pedig lakásbővítésre is igénybe vehető lesz. A támogatás igénylésének életkori határa az eddigi 40 évről 45-re módosul. A módosításoktól azt reméli az önkormányzat, hogy a támogatási lehetőséggel többen élnek majd, mivel az eddigi tapasztalatok szerint nagyon kevesen érdeklődtek a lakásteremetési támogatás iránt.

  Változásokról is döntött a testület a nyári szünet előtti utolsó ülésen. Eperjesi László, a Fidesz-KDNP képviselője lemondott tisztségéről, helyére Domjánné Dr. Nyizsalovszki Rita került a képviselőtestületbe. A cserére azért volt szükség, mert Eperjesi László a jövőben a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő kft ügyvezetői feladatait látja el, ez pedig összeférhetetlen az önkormányzati képviselői pozícióval. További tagcserékről is döntött a grémium. Kiss Tivadar lemondott a Pénzügyi-, Költségvetési- és Ellenőrzési Bizottsági tagságról, Domjánné dr. Nyizsalovszki Rita pedig az Idegenforgalmi-, Ifjúsági- és Sportbizottságban betöltött külsős tagi megbízatásáról. Előbbi a jövőben a Településfejlesztési-, Mezőgazdasági- és Környezetvédelmi Bizottság elnöki tisztségét látja el, míg utóbbi a Pénzügyi-, Költségvetési- és Ellenőrzési Bizottsági tagja lesz. Az Idegenforgalmi-, Ifjúsági- és Sportbizottság külsős tagjává Lovász Pétert választotta meg a képviselő-testület.

  A testület elfogadta az alpolgármesteri keret létrehozásáról szóló előterjesztést, így az alpolgármesterek évi egymillió forintos kerettel bírnak a következő évtől, míg az idei év második félévében 500 ezer forint felett rendelkezhetnek.

  Elfogadta a képviselőtestület a temetői szolgáltatás bővítését, vagyis aki igényt tart rá, a jövőben hamvasztás után úgynevezett szóróparcellákban is elhelyezheti a földi maradványokat.

  A képviselő-testület első fordulóban tárgyalta a város új sportkoncepcióját és a 2020-ig szóló gazdaságfejlesztési programját, mindkét dokumentum ősszel kerül újra a grémium elé.

  A testület hosszasan vitázott a Gyöngyösi Atlétikai Klub támogatásáról. A GYAK 10 millió forintos támogatását a grémium korábban a céltartalékok között szerepeltette, kifizetésének feltételéül pedig a labdarúgócsapat NB III-ban való bennmaradást támasztotta. Ezt a klub nem teljesítette, a testület mégis úgy döntött, hogy felszabadítja a forrást, és kifizeti a GYAK részére a támogatást. Hiesz György polgármester azonban az ülésen úgy fogalmazott: addig nem engedélyezi a támogatás kifizetését, amíg a klub részletes szakmai koncepcióban vázolja szakmai elképzeléseit, különösen az utánpótlás-nevelés területén. A testület ugyanakkor jóváhagyta az utánpótlás-nevelésben feladatot vállaló sportszervezetek teremhasználati díjának támogatását. A döntés értelmében az önkormányzat a KLIK-nek fizetendő díjak 80 százalékát vállalja át az egyesületektől.

  A gyöngyösi képviselő-testület megismerte és elfogadta a Polgármesteri Hivatal etikai kódexét, amelyben a hivatal kinyilvánítja elkötelezettségét a közszféra demokratikus, az állampolgárok számára átlátható és elszámoltathatóságon alapuló működése iránt.

  A grémium második fordulóban tárgyalta, és el is fogadta az önkormányzat új versenyszabályzatát, amelynek célja, hogy a közpénzek felhasználása átláthatóbb módon és hatékonyabban történjen. Az önkormányzat célja, hogy minél több gyöngyösi vagy gyöngyös környéki vállalkozást vonjon be a pályázók körébe, ezért egy beszállítói listát hoz létre, amelyhez várja a legkülönfélébb profilú cégek jelentkezését a papír-írószer kereskedelemtől a kőművesmunkákon át egészen az útépítésig. Az új versenyszabályzat megteremti az elektronikus beszerzés lehetőségének alapjait is.

  A testület pályázatok benyújtásáról is döntött: az önkormányzat az Epreskert Úti Tagóvoda fejlesztésére, a Kálvária-partra vezető Dr. Harrer Ferenc lépcső felújítására, a Csalogány utca részleges felújítására és a Kömlei Károly Sporttelep infrastrukturális fejlesztésére kíván pályázni. Az ötven százalékos támogatottságú pályázatok összértéke megközelíti a 85 millió forintot.

  A képviselők elfogadták, hogy a polgármester felvegye a kapcsolatot a törökországi Manisa városával testvérvárosi együttműködés előkészítése céljából. A 350 ezres lélekszámú Manisa Nyugat-Törökország azonos nevű tartományának székhelye. İzmirtől 36 km-re, az İzmir–Isztambul autópálya mentén fekszik. 2004-ben a Financial Times Európa legköltséghatékonyabb városának nevezte a települést, amellyel gazdasági téren is nyílik együttműködési lehetőség.

  A gyöngyösi képviselő-testület támogatta Gyöngyöspata visszavételét a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásba. A település 2013-ban lépett ki a társulásából, 2016. január 1—től azonban újra tagja lehet az együttműködésnek. Erről hétfőn döntenek majd a polgármesterek a kistérségi társulás soron következő ülésén.


  Közösségi funkciók