3 °C

 
 
9/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 27/2010. (XII.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

8/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 26-án rendeletet alkotott A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN ALKALMAZANDÓ VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKRŐL.

6/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 4-én rendeletet alkotott a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 4-én rendeletet alkotott A RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK OKOZTA KÁROK ENYHÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ TÁMOGATÁSRÓL.

7/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 19-én rendeletet alkotott A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 27/2010. (XII.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

Bővebben


A városkép alakítása és védelme közös érdekünk

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2015.06.15. hétfő
 
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  A városkép alakításáról és védelméről szóló önkormányzati rendeletünk május 15-én lépett hatályba.

   

  A rendelet szerinti településképi eljárások során az önkormányzatnak lehetősége nyílik arra, hogy a közterületekről látható homlokzatok, építmények megjelenéséről, a településképbe való illeszkedéséről véleményt alkosson, elősegítve ezzel a városképi szempontból kedvezőbb megoldások alkalmazását. Az eljárás célja épített környezetünk minőségének javítása, építészeti értékeink megőrzése, a zavaró, vagy kedvezőtlen esztétikai megoldások elkerülése, kiküszöbölése, mely mindannyiunk közös érdekét szolgálja.

  Településképi vélemény iránti kérelmet kell benyújtaniuk az építtetőknek építési engedély köteles tevékenység esetén helyi védett területen minden ügyben; 600 m2 szintterületet vagy 6 rendeltetési egységet elérő építmény esetében; új lakóépület, 20 m2-nél nagyobb kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 100 m2-nél nagyobb ipari, gazdasági épület, továbbá közterületről látható, 1 m2-nél nagyobb méretű, nem a saját tevékenységgel kapcsolatos reklám, cégfelirat elhelyezése esetében.

  Építési engedély nélkül végezhető, de településképi bejelentéshez kötött a helyi védett területen lévő, továbbá többlakásos lakóépületek utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzat színezése, felületképzésének megváltoztatása. Bejelentést kell tenni a helyi védett területen a közterületről látható előtető, kerti tető, ernyőszerkezet építése, átalakítása; épületben az önálló rendeltetési egységek számának parkolóhely-igénnyel járó növelése esetén is. Ide tartozik a helyi védett területen 20 m2-nél kisebb alapterületű kereskedelmi, vendéglátó épület építése, bővítése; közterületről látható nem emberi tartózkodásra szolgáló, 50 m3-nél kisebb térfogatú, 3 m-nél kisebb gerincmagasságú építmény építése, bővítése. Bejelentéshez kötött a beépítésre nem szánt területen a 9 m, beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot meg nem haladó önálló reklámtartó építmény; a talapzatával együtt 6 m magasságot meg nem haladó szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal építése; közterületen park, játszótér, sportpálya műtárgyainak építése; helyi védett területen közterületről látható kerítés építése, helyreállítása; továbbá nem közterületi reklám elhelyezése.

  A településképi vélemény iránti kérelmet vagy bejelentést Gyöngyös Város Polgármesterének címezve, a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóságán kell benyújtani. A településképi vélemény az önkormányzati tervtanács vagy a főépítész szakmai állásfoglalásán alapul. Régi tapasztalatunk, hogy a tervtanácsi, illetve főépítészi véleményezés, egyeztetés során, az építtetők és tervezők bevonásával minden esetben esztétikusabb, kedvezőbb kialakítású megoldások születtek az épület tömeg- és homlokzatképzésének, anyaghasználatának, vagy akár színezésének helyesebb megválasztásával.

  A településképi eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése, a bejelentés elmulasztása esetén, a településkép védelme érdekében a polgármester az érintett ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására, elbontására kötelezheti, továbbá elrendelheti a kötelezettségek teljesítését, a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetését. A településképi kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén a kiszabható bírság mértéke 50.000 forint.

  A városkép védelmével kapcsolatos célok megvalósítása, a településképi eljárások sikeres lefolytatása az önkormányzat, az építtetők, a tervezők és a lakosság szoros együttműködését igényli, mely reményeink szerint kedvező folyamatot indít el városunk megjelenésének, építészeti minőségének javításában.

  A településképi véleményezési és bejelentési eljárással kapcsolatos önkormányzati rendelet megtalálható honlapunkon, vagy részletes felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóságán (Kiss Tiborné igazgató helyettes Telefon: 37/510-314; e-mail: epitesz@hivatal.gyongyos.hu)


  Közösségi funkciók