3 °C

 
 
27/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. július 16-i ülésén rendeletet alkotott a helyi adókról szóló 27/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

26/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. július 16-i ülésén rendeletet alkotott az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

25/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. július 16-i ülésén rendeletet alkotott AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL szóló 18/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Méhekkel kapcsolatos védőkörzeti Intézkedések

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyös és több környező település teljes közigazgatási területére védőkörzeti intézkedést rendelt el.

24/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. június 25-i ülésén rendeletet alkotott KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATÁRÓL szóló 25/2000.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Bővebben

Felhívás - ülnökválasztás

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2015.04.07. kedd
 
Utoljára módosítva: 2015-04-07 17:37
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Magyarország Alaptörvénye lehetőséget biztosít arra, hogy a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatalos bírák, ülnökök is részt vegyenek az ítélkezésben.

   

  A 2011-ben megválasztott ülnökök megbízatása 2015 májusában lejár, ezért a Köztársaság Elnöke 2015. március 7. és 2015. április 30. közötti időpontra kitűzte az ülnökválasztást. Az ülnökök megválasztása a bíróság székhelye szerint illetékes települési, illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének feladata. A Gyöngyösi Járásbíróság munkájának segítése érdekében 20 fő + 5 fő pedagógus ülnök megválasztására van lehetőség.

  Ülnökké az választható,

 • akit az adott bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgár, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzat vagy egyesület ülnöknek jelölt; a pártok nem rendelkeznek jelölési joggal,
 • aki büntetlen előéletű, nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal, vagy közügyektől eltiltás hatálya alatt.
 • választójogosultsággal rendelkezik, és
 • 30. életévét betöltött magyar állampolgár.
 • Az ülnökök tisztsége választással keletkezik, és 4 évre szól. Megbízatásuk időtartama alatt nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet nem folytathatnak. Jogaik és kötelezettségeik a bírákkal azonosak, működésük idejére – amennyiben munkaviszonyban, kormánytisztviselői, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, fegyveres szerveknél és a Magyar Honvédségnél szolgálati viszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló más jogviszonyban állnak – távolléti díj illeti meg. Ha az ülnök nem áll az előbbiekben felsorolt jogviszonyokban, akkor tiszteletdíjra tarthat igényt, amelynek mértéke az ülnök működésének minden napjára a bírói illetményalap egy munkanapra eső összegének a 25 %-a (bruttó 4.714 Ft).

  A jelöléseket formanyomtatványon kell benyújtani. A jelöléssel egyidejűleg a jelöltnek nyilatkoznia kell – többek között - a jelölés elfogadásáról, büntetlen előéletéről, illetve választójogosultságáról. A jelöléshez, és annak elfogadásához szükséges formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, Jegyzői Irodájában, valamint letölthető a www.gyongyos.hu honlapról. A büntetlen előéletet hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni!

  A jelölések – lehetőség szerint személyesen - a Jegyzői Irodában nyújthatók be, határideje:

  2015. április 13.

  A jelöléssel, illetve a választással kapcsolatban információ a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján kérhető (tel.: 37/510-304). A jelöléssel összefüggő, az ülnökök jogait és kötelezettségeit is tartalmazó tájékoztatás a www.gyongyos.hu honlapon megtalálható.

  Gyöngyösi Járásbíróság illetékességi területe
  Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szücsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek

  Gyöngyös Város Jegyzője


  Közösségi funkciók