3 °C

 
 
6/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 4-én rendeletet alkotott a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 4-én rendeletet alkotott A RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK OKOZTA KÁROK ENYHÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ TÁMOGATÁSRÓL.

7/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 19-én rendeletet alkotott A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 27/2010. (XII.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

4/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. február 4-én rendeletet alkotott A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN ALKALMAZANDÓ VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKRŐL.

3/2021.(I.29.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. január 29-én rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 33/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Bővebben


Tűzifát és lignitet ad az önkormányzat

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2014.11.21. péntek
 
 
 

Bezár
Cikk küldés
 
 

Gyöngyös önkormányzata idén is tüzelőanyaggal segíti a nehéz helyzetben élőket.

 

Az önkormányzati rendelet értelmében támogatás annak adható, aki lakását tűzifával vagy szénnel fűtő szociálisan rászoruló kérelmező. Kivételesen most azok is kaphatnak tüzelőt, ahol a szolgáltató kikapcsolta a gázt.

A tüzelőanyagot azok a családok igényelhetik, ahol az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg 37 050 forintot, egyedülállóként ugyanez az összeg nem lépi túl az 51 300 forintot, nyugdíjas házaspárnál vagy gyermekét egyedül nevelő szülőknél pedig nem több mint 42 750 forint.

A segítséget egyedülálló nyugdíjas is igényelheti, ha a havi jövedelme nem több mint 62 700 forint.

A támogatás fűtési idényben egy alkalommal állapítható meg, az önkormányzat által megvásárolt tüzelőanyag-mennyiség mértékéig, melyre a város idén 9 millió forintot szán költségvetéséből. A pályázatokat 2015. március 31-ig lehet beadni.

Egy ingatlan esetében csak egy személy részére állapítható meg a tüzelőanyag-támogatás, amely tűzifa esetében legfeljebb 1000 kilogramm, lignitből pedig 2000 kilogramm lehet.

Az adományozó a kérelmező lakásán most is ellenőrzi a lakás fűtési módját.

A tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, mely lhttp://gyongyos.hu/doc/letoltheto-nyomtatvanyok12_0.doc valamint átvehető a polgármesteri hivatalban Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság Szociális és Gyámügyi Csoportjánál.

A szokásostól eltérően azok a rászorulók is kérhetnek támogatást, akiknél a fentebb részletezett jövedelmi értékhatárt legfeljebb 10 százalékkal magasabb, feltéve, ha a kérelmező, vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója a háziorvos igazolása alapján ápolásra szorul, vagy a kérelmező három vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, illetve, ha a kérelmező 3 éven aluli gyermeket nevel, vagy a kérelmező lakásában a szolgáltató a gázt kikapcsolta, vagy ezt kilátásba helyezte. Tüzelőanyag igénylés esetén minden igazolást mellékelni kell.

Gyöngyös önkormányzata tüzelőanyag támogatásra 2000 mázsa lignitet és 2200 mázsa fát vásárol, így a korábbi évekhez hasonlóan idén mintegy 250-300 család részesülhet a természetbeni szociális ellátásban.


Közösségi funkciók