3 °C

 
 
Méhekkel kapcsolatos védőkörzeti Intézkedések

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyös és több környező település teljes közigazgatási területére védőkörzeti intézkedést rendelt el.

24/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. június 25-i ülésén rendeletet alkotott KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATÁRÓL szóló 25/2000.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.

23/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. június 25-i ülésén rendeletet alkotott egyes díjfizetési kötelezettséget megállapító rendeletek hatályba lépésének módosításáról, melynek keretében módosította az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013. (II.4.), valamint a parkolásról szóló 4/2007. (II.19.) számú önkormányzati rendeleteket.

22/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. június 25-i ülésén rendeletet alkotott A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 21/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

21/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. június 25-i ülésén rendeletet alkotott a GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL.

Bővebben

Kutatási eredmények a gyakorlatban

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2014.07.03. csütörtök
 
 
 

Bezár
Cikk küldés
 
 

„A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban” – Konferencia Tass-pusztán.

 

2014. Július 1-én közel hatvan fő részvételével rendezett konferenciát a gyöngyösi Főiskola „A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban” címmel elsősorban a Főiskola kutatási eredményeinek gyakorlati hasznosításában, közös kutatási projektek megvalósításában érdekelt vállalkozások, önkormányzatok számára.

 

„A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban” című konferencia a „Zöld energiával a zöld Magyarországért” TÁMOP4.2.3-12/1/KONV-2012-0047 projekt keretében valósult meg. A program célja az intézmény és annak együttműködésével keletkezett, elsősorban a megújuló energia felhasználáshoz kapcsolódó kutatási eredmények ismertetése, a Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum szervezeti egység stratégiájának, vállalkozásoknak nyújtott technológia-transzfer szolgáltatásainak bemutatása, valamint a jövőben várható kutatási pályázati és együttműködési lehetőségek ismertetése volt.

 

A konferenciát Dr. habil Magda Róbert projektmenedzser nyitotta meg, aki köszöntője után átadta a szót a Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum igazgatójának, Dr. Dinya László professzornak, aki bemutatta a szervezeti egység létrejöttét, stratégiáját, funkcióját, feladatát és szerepét a jövőben. Az előadások sorát Domján Róbert, a Heves Megyei Önkormányzat Területfejlesztési és Területrendezési Osztályának vezetője folytatta a megye 2014-2020 közötti Területfejlesztési Programjának ismertetésével. Prezentációjában kitért a program kidolgozásának főbb mérföldköveire, valamint a releváns Operatív Programok módosításaihoz történő folyamatos alkalmazkodás szükségességére, mígnem a Közgyűlés 2014. június 27-i ülésén elfogadta a Programot.

Dr. Gergely Sándor tudományos tanácsadó a „Zöldenergia innovációs lánc elemeinek fejlesztése a Károly Róbert Főiskolán” című előadása az innovációról, ezen belül a zöldenergia területét érintő termék-innováció folyamatáról, illetve a KRF innovációs vívmányainak bemutatásáról szólt. Dr. Burai Péter docens a Károly Róbert Főiskola gazdasági szférában folytatott távérzékelési, térinformatikai tevékenyégét mutatta be, különös hangsúlyt helyezve annak a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban, környezetgazdálkodásban való alkalmazására. A térinformatika és távérzékelés eszközrendszerével többek között lehetőség van a kataszteri felmérés, a terméstérképezés, az erdészeti biomassza-térképezés, sőt akár szennyezőanyagok felmérése is.

Ezt követően Dr. Törcsvári Zsolt ismertette a fóliaalagutas és síkfóliás növénytermesztésben használható, különböző profilú bevágásokkal ellátott szellőztető fóliát és a gyártó berendezés kifejlesztésének folyamatát és működési elvét, amellyel több éve folynak görögdinnye-termesztési kísérletek. A perforált fóliák alkalmazása a koraiságot, ezáltal a korábban történő értékesítés lehetőségét hordozza magában, ezen kívül igazoltan magasabb virágszámot és kötési arányt, valamint nagyobb átlagméretet eredményeztek a növénykultúrában.

A program szünetében a projekt keretében létrehozott, a Főiskola zöldenergia-fejlesztéseit bemutató „Állandó kiállítás” anyagának megtekintésére nyílt lehetőség. Bemutatásra került a legkorszerűbb technológia egy „Napház” modellen keresztül, amely a megújuló energiaforrások egymásra épülő, szimbiózisban működő felhasználását teszi lehetővé épületenergetikai célokra.

A konferencia második része Hordós-Nagy Zsuzsa szakmai vezető prezentációjával kezdődött, amelyben ismertette a Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum nem üzleti alapon működő (nonbusiness) és a tisztán üzleti alapú funkcióit, szolgáltatásait, majd a 2014-2020 közötti programozási időszak várható kutatás-fejlesztési, gazdaságfejlesztési, innovációs pályázati lehetőségekről informálta a résztvevőket.

Mészáros Katalin szabadalmi ügyvivő előadását az iparjogvédelmi oltalmak jelentőségéről tartotta különös tekintettel a zöldenergia kutatások-fejlesztések eredményeként létrejövő termékek hasznosítása során.

Lőrincz László ügyvezető az energetikai biomassza hasznosításának komplex rendszerét mutatta be, amelynek elemeit a KRF és a Hevesgép Kft. közös műszaki fejlesztései adják. Szólt a rövid vágásfordulójú ültetvényeken alkalmazható speciális betakarítógépet, amely kézi erővel rakodható jól tömörített kévéket képez, a fás szárú energiaültetvények letermelését követően azonos magasságú, roncsolás-mentes vágásfelületet előállító ifjító berendezést, amellyel a tuskófertőzések aránya nagymértékben csökkenthető, valamint az 1MW teljesítményű, pirolitikus elven működő, bivalens hő hasznosítású rendszert, amely alkalmas a fás- és lágyszárú növények aprítékainak gazdaságos energetikai célú hasznosítására.

Az előadások sorát Dr. habil Nagy Péter Tamás docens zárta, aki elsősorban a Károly Róbert Főiskolának az agrárium számára nyújtott laboratóriumi szolgáltatásairól, a kapcsolódó kutatási, innovációs és fejlesztési irányairól beszélt.

Az állófogadást követően került sor a laboratórium bemutatására, ahol az érdeklődők bepillantást nyerhettek az ott folyó munkába, megtekinthették a hazai viszonylatban kiemelkedő eszközparkot, amellyel számos élelmiszeranalitikai, talajtani, környezetkémiai vizsgálat végezhető el.


Közösségi funkciók