3 °C

 
 
Méhekkel kapcsolatos védőkörzeti Intézkedések

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyös és több környező település teljes közigazgatási területére védőkörzeti intézkedést rendelt el.

24/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. június 25-i ülésén rendeletet alkotott KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATÁRÓL szóló 25/2000.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.

23/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. június 25-i ülésén rendeletet alkotott egyes díjfizetési kötelezettséget megállapító rendeletek hatályba lépésének módosításáról, melynek keretében módosította az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013. (II.4.), valamint a parkolásról szóló 4/2007. (II.19.) számú önkormányzati rendeleteket.

22/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. június 25-i ülésén rendeletet alkotott A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 21/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

21/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. június 25-i ülésén rendeletet alkotott a GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL.

Bővebben

Részletekben is fizethető az adó

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2014.03.31. hétfő
 
 
 

Bezár
Cikk küldés
 
 

Részletfizetést lehet kérni a személyijövedelemadó-bevallásban a 150 000 forintot meg nem haladó fizetendő adóra. A legfeljebb 6 havi pótlékmentes, egyenlő részletekben való törlesztést a bevallási nyomtatványon kell megjelölni.

 

A NAV közlése szerint a pótlékmentes részletfizetést az kérheti, aki vállalkozói tevékenységet nem folytat és általános forgalmi adó fizetésére sem kötelezett. A részletfizetést a 1353 bevallás C lap „A” rovatának kitöltésével lehet kérni 2014. május 20-ig. A részletfizetés maximum hat hónapra, de ennél rövidebb időszakra is kérhető.

Az első részlet befizetésének határideje 2014. május 20., a további részletek esedékessége (attól függően, hogy bevallásában hány havi részletfizetést kért az adózó): június 20., július 21., augusztus 21., szeptember 22. és október 20.

A befizetés teljesíthető bankszámláról átutalással, bankkártyával a NAV kijelölt ügyfélszolgálatain, vagy csekken, amely beszerezhető a NAV ügyfélszolgálatain, illetve igényelhető a NAV honlapján található CSEKK elnevezésű vagy a „Kérelem készpénz-átutalási megbízás (csekk) igényléséhez” nyomtatványon.

Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozást egy összegben kell megfizetni. Ez esetben a NAV a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

Bővebb tájékoztatás kérhető a NAV Általános Tájékoztató Rendszerén a 06-40/42-42-42-es telefonszámon, valamint a hivatal ügyfélszolgálatainál.


Közösségi funkciók